Oferujemy

gotowe rozwiązania dla przemysłu

SYSTEM UTRZYMANIA NACZYNIA SUN

 • Przeznaczony jest do stabilizacji naczynia względem poziomu podszybia podczas załadunku i wyładunku materiałów lub wsiadania i wysiadania ludzi.
 • Karta katalogowa – SYSTEM UTRZYMANIA NASZYNA SUN

MODUŁ AKUSTYCZNY SAX8

RYGIEL WRÓT SZYBOWYCH RA1 / RA1-Ex

ELEKTROHYDRAULICZNY ZESPÓŁ STEROWNICZO-ZASILAJĄCY H-C MWM-6

 • Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-6 realizuje sterowanie hydraulicznie odwodzonym hamulcem
  tarczowym maszyny wyciągowej. Zespół umożliwia sterowanie siłownikami hamulca tarczowego maszyny wyciągowej, służącymi
  do mechanicznego jej hamowania.
 • Dzięki możliwości wygenerowania dwóch różnych ciśnień hamowania bezpieczeństwa nadaje się do zastosowania w większości maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych.
 • Karta katalogowa – Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-6

ELEKTROHYDRAULICZNY ZESPÓŁ STEROWNICZO-ZASILAJĄCY H-C MWM-4/VER.II

 • Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-4/VER.II realizuje sterowanie hydraulicznie odwodzonym hamulcem tarczowym maszyny wyciągowej. Zespół umożliwia sterowanie siłownikami hamulca tarczowego maszyny wyciągowej, służącymi do mechanicznego jej hamowania.
 • Dzięki możliwości wygenerowania dwóch różnych momentów hamujących hamowania bezpieczeństwa i/lub zmienny moment hamujący
  nadaje się do zastosowania w większości górniczych wyciągów szybowych.
 • Karta katalogowa – Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-4/VER.II

ELEKTROPNEUMATYCZNY ZESPÓŁ STEROWANIA HAMULCA EPZSH-a

 • Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulca EPZSH-a przeznaczony jest do zastosowania w maszynach wyciągowych
  wyposażonych w pneumatyczno – obciążnikowe, niesumujące napędy hamulca z dźwigniowym układem przeniesień siłowych. EPZSH-a umożliwia dwuwariantowe hamownie bezpieczeństwa.
 • Wybór siły hamowania bezpieczeństwa odbywa się automatycznie w zależności od wartości i kierunku ruchu nadwagi.
 • EPZSH-a produkowany jest w 3 wielkościach zależnych od wielkości napędów układów hamulcowych zamontowanych w maszynie:
  – EPZSH-1a – dla układów w których sumaryczna pojemność cylindrów manewrowych nie przekracza 1,5 dm3 (np. HOP-I),
  – EPZSH-3a – dla układów w których sumaryczna pojemność cylindrów manewrowych nie przekracza 10 dm3 (np. 2xHOP-III),
  – EPZSH-a – dla układów w których sumaryczna pojemność cylindrów manewrowych nie przekracza 20 dm3 (np. 2xHOP-V).
 • Karta katalogowa – Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulca EPZSH-a

AGREGAT SMARNY LU-60

 • Agregat smarny LU-60 przeznaczony jest do obiegowego smarowania łożysk, w których sumaryczne zapotrzebowanie na olej nie przekracza 60 dm3/min. Wykorzystywany może być do obiegowego smarowania łożysk zarówno w przemyśle górniczym (maszyny wyciągowe, wentylatory kopalniane…) jak i w innych gałęziach przemysłu.
 • Karta katalogowa – Agregat smarny LU-60

APARAT REJESTRUJĄCY RG-3

 • Aparat Rejestrujący RG-3 przeznaczony jest do rejestracji sygnałów z górniczego wyciągu szybowego, wymaganych i określonych
  przepisami oraz sygnałów dodatkowych ustalonych przez użytkownika. RG-3 umożliwia rejestrowanie sygnałów z zespołu urządzeń maszyny wyciągowej oraz urządzenia sterowniczo-sygnałowego lub urządzenia sygnalizacji szybowej.
 • Budowa RG-3 oraz sposób jego działania, wyczerpują w pełni wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003, Dz.U. z 2005r. Nr 80, poz. 695 oraz Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz. 1853 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Karta katalogowa – Aparat rejestrujący RG-3

AUTOMATYCZNA REGULACJA WSPÓŁCZYNNIKA MOCY

 • Współczynnik mocy (Power Factor, PF) jest miarą wykorzystania energii elektrycznej pobieranej przez odbiorniki zasilane z sieci energetycznej.
 • Jeżeli wartość współczynnika jest mniejsza od 1, oznacza to, że występują straty energii zasilającej. Są one spowodowane przepływem mocy biernej między siecią i odbiornikami zawierającymi komponenty pojemnościowe i indukcyjne.
 • Rozwiązanie firmy MWM Elektro skierowane jest do przedsiębiorstw wykorzystujących napędy prądu przemiennego współpracujące z przemiennikami częstotliwości. Polega ono na opomiarowaniu oraz modyfikacji oprogramowania przemiennika/ów w sposób umożliwiający gospodarkę mocą bierną w przedsiębiorstwie.
 • Ulotka – Automatyczna Regulacja Współczynnika Mocy

MATERIAŁ CIERNY GOHA-6 Z CERTYFIKACJĄ B

 • GOHA-6 to materiał bezazbestowy wykonany na bazie żywic syntetycznych, kauczuku syntetycznego, wypełniaczy metalowych w postaci proszków i włókien stalowych, włókien mineralnych, korektorów i stabilizatorów współczynnika tarcia. Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną i chemiczną oraz odpornością na zużycie okładziny i tarczy hamulcowej.
 • Materiał cierny GOHA-6 może być stosowany m.in. w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
 • Karta informacyjna GOHA-6