Siedziba firmy

MWM Elektro Sp. z o.o.
Armii Krajowej 24,
32-540, Trzebinia

NIP: 692 21 77 690
REGON: 390697728
BDO: 000236683

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy
KRS nr 0000104936

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN – w całości wniesiony

(+48) 32 625 87 00
(+48) 32 625 87 01
info@mwm.com.pl

Oddział w Lubinie

ul. Marii Skłodowskiej Curie 178,
59-300, Lubin

(+48) 76 749 09 30-31
(+48) 76 749 09 32

Telefony serwisowe

24h/7

(+48) 600 450 976

Telefon ogólny

(+48) 504 017 816

LGOM (KGHM S.A.)