XII Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania „TUR 2022”

W dniach 20 do 23 września 2022 roku w Hotelu Mercure Resort & SPA w Krynicy-Zdrój odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Techniki Urabiania „TUR 2022”.

Podczas konferencji inżynierowie MWM Elektro wygłosili referat pt. „Efekty prac centrum badawczo-rozwojowego MWM Elektro wdrażane w górniczych wyciągach szybowych”, a na sesji plakatowej zaprezentowali dwa tematy:

  1. Mobilna platforma kontenerowa do napędu górniczych wyciągów szybowych.
  2. Innowacyjne rozwiązanie zapobiegające przemieszczaniu się naczynia względem przyszybia podczas załadunku i rozładunku w górniczym wyciągu szybowym.