Usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.
Serwis 24/7: 600 450 976

 

 

Firma MWM Elektro Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.


 
Realizacja zawartych umów obejmuje najczęściej następujące elementy:
Opracowanie kompletnej dokumentacji
 • projektowej technicznej,
 • dopuszczeniowej,
 • powykonawczej
Uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych
 • uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych dla dokumentacji projektowej
Dobór i kompletne dostawy wszystkich elementów składowych
Opracowanie technologii demontażu, montażu, i uruchomienia urządzeń
 • prace demontazowe starych urządzeń
 • prace montażowe nowych, dostarczonych przez naszą firmę podzespołów
Oprogramowanie, rozruch, próby ruchowe i optymalizacja pracy modernizowanych urządzeń
Szkolenie obsługi
Uzyskanie właściwych decyzji
 • Wyższego urzędu górniczego (WUG)
 • zezwoleń Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG)
Serwis gwarancyjny oraz dostawa części zamiennych
 • najczęściej w okresie 10 lat po zakończeniu umowy przy
 • zachowaniu stałego poziomu cen
Serwis pogwarancyjny
 • świadczenie serwisu pogwarancyjnego na podstawie
 • odrębnych umów
Na rynku maszyn górniczych istniejemy od 1998 roku. W tym czasie wykonaliśmy kilkadziesiąt wdrozeń i modernizacji. Zapewniamy sprawną dostawę i montaż urządzeń u zamawiającego, starając się zminimalizować możliwość wystąpienia przestojów w produkcji lub wydobyciu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 40/03/MWM Elektro/AS/16 na dostawę 2 zestawów rozdzielnic 5 polowych SN dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ELSTA” sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 41/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 17.03.2016 r. na dostawę kabla energetycznego dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEGA Poland Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 43/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 21.03.2016 r. na dostawę elementów instalacji hydraulicznej dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydac Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 47/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 17.03.2016 r. na dostawę kabli energetycznych i sygnalizacyjnych dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Unionkabel Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 48/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 18.03.2016 r. na dostawę wyposażenia systemu sterowania dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sygnały S.A i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 60/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 25.03.2016 r. na dostawę komputera PC typu laptop wraz z oprogramowaniem dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Siemens Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 15/02/MWM Elektro/AS/16 z dnia 18.02.2016 r. na dostawę aparatury służącej do sterowania i diagnostyki całej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Siemens Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 17/02/MWM Elektro/AS/16 z dnia 22.02.2016 r. na dostawę elementów i urządzeń wchodzących w skład dostaw dla części mechanicznej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Huta Zabrze S.A. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 44/03/MWM Elektro/AS/16 z dnia 17.03.2016 r. na dostawę złącz przemysłowych dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H. "ALFA-ELEKTRO" Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 07/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 07.04.2016 r. na dostawę kompletu zasilaczy urządzeń iskrobezpiecznych w wyrobiskach dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EMAG SERWIS Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 13/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 07.04.2016 r. na dostawę pulpitów sterowniczych dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU „ELCAM” Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 14/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 07.04.2016 r. na dostawę wyposażenia pulpitów sterowniczych sygnalizacji dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MDJ Electronic Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 15/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 07.04.2016 r. na dostawę kompletu stacji lokalnych dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MDJ Electronic Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 16/02/MWM Elektro/AS/16 z dnia 22.02.2016 r. na dostawę elementów hydraulicznego układu hamulcowego platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VITECH Wiktor Solarczyk i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 25/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 21.04.2016 r. na dostawę urządzeń łączności dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TELVIS PUP Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 30/04/MWM Elektro/AS/16 z dnia 21.04.2016 r. na dostawę kabli energetycznych i sygnalizacyjnych dla platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIONKABEL Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że konkurs ofert nr 18/05/MWM Elektro/AS/16 z dnia 12.05.2016 r. na usługę przeprowadzenia audytu projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PTE-PROFIT Sp. z o.o. i jej zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony