Usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.
Serwis 24/7: 600 450 976

 

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 14.03.2017r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budynek produkcyjno-usługowy w celu utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemów górniczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zostało rozstrzygnięte.
Najwięcej punktów wg kryterium oceny ofert uzyskało konsorcjum firm:

 • Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur – Lider,
 • PB Mazur Sp. z o.o. – Partner,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp. K. – Partner,

i jemu powierzona zostanie realizacja przedmiotu zamówienia.
Dziękujemy za złożone oferty.

 

Firma MWM Elektro Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kompleksowej modernizacji maszyn wyciągowych, sygnalizacji szybowej, urządzeń przyszybowych oraz przebudowy elementów wyciągów górniczych w systemie „projektu pod klucz”.

Realizacja zawartych umów obejmuje najczęściej następujące elementy:
Opracowanie kompletnej dokumentacji
 • projektowej technicznej,
 • dopuszczeniowej,
 • powykonawczej
Uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych
 • uzyskanie opinii i ocen atestacyjnych dla dokumentacji projektowej
Dobór i kompletne dostawy wszystkich elementów składowych
Opracowanie technologii demontażu, montażu, i uruchomienia urządzeń
 • prace demontazowe starych urządzeń
 • prace montażowe nowych, dostarczonych przez naszą firmę podzespołów
Oprogramowanie, rozruch, próby ruchowe i optymalizacja pracy modernizowanych urządzeń
Szkolenie obsługi
Uzyskanie właściwych decyzji
 • Wyższego urzędu górniczego (WUG)
 • zezwoleń Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG)
Serwis gwarancyjny oraz dostawa części zamiennych
 • najczęściej w okresie 10 lat po zakończeniu umowy przy
 • zachowaniu stałego poziomu cen
Serwis pogwarancyjny
 • świadczenie serwisu pogwarancyjnego na podstawie
 • odrębnych umów
Na rynku maszyn górniczych istniejemy od 1998 roku. W tym czasie wykonaliśmy kilkadziesiąt wdrozeń i modernizacji. Zapewniamy sprawną dostawę i montaż urządzeń u zamawiającego, starając się zminimalizować możliwość wystąpienia przestojów w produkcji lub wydobyciu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony