Opracowanie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych dla poprawy efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac górniczych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych dla poprawy efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac górniczych

Cel projektu
Przeprowadzenie przy współudziale podwykonawcy (ITG KOMAG) zaawansowanych prac B+R, w trakcie których opracowana zostanie innowacyjna, mobilna platforma kontenerowa do napędu wyciągów szybowych (innowacja produktowa w skali świata wg. def. Oslo Manual)

Efekty Projektu
Nowy produkt przeznaczony jest do wykonywania transportu pionowego urobku, materiałów i ludzi w procesach głębienia, pogłębiania, zbrojenia i przezbrajania szybów górniczych.

Osiągnięto zaplanowane rezultaty, które uczyniły mobilną platformę kontenerową konkurencyjną w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań:

  • skrócenie łącznego czasu i obniżenie kosztów potrzebnych na przygotowanie platformy do eksploatacji i demontażu po zakończeniu robót,
  • zredukowanie całkowitej powierzchni zabudowy platformy,
  • poprawę wydajności pracy szybu przez optymalizację udźwigu i prędkości jazdy,
  • obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na sieć.

Okres realizacji projektu
01.12.2015 r. – 30.11.2017 r.

Wartość Projektu
17 602 016,16 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich
7 206 273,83 zł