WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Awaryjno-rewizyjna maszyna wyciągowa bębnowa w KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna”

Kontrakt pt.: „Modernizacja górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego szybu R-VII dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”” zrealizowano w systemie projektu „pod klucz’.

Zakres zadania

 • kompleksowa wymiana maszyny wyciągowej awaryjno-rewizyjnej typu B-1200/AC-2m/s,
 • wymiana urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • wykonanie prac budowlanych w zakresie dostosowania budynku do nowozabudowywanej maszyny wyciągowej,
 • opracowanie dokumentacji technicznej całości powierzonego zadania,
 • dostawa i montaż niezbędnych maszyn i urządzeń,
 • współpraca z organami nadzoru górniczego,
 • uruchomienie i serwisowanie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s

Maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s stanowi wyposażenie górniczego wyciągu szybowego pomocniczego, awaryjno-rewizyjnego w szybie R-VII Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna”. Jest to jednobębnowa maszyna wyciągowa przeznaczona do prowadzenia:

 • jazdy ewakuacyjnej ludzi z naczynia wyciągu podstawowego awaryjnie unieruchomionego w szybie albo z poziomu,
 • rewizji i kontroli stanu technicznego szybu, napraw wyposażenia i zbrojenia szybu, prac szybowych.

Maszyna jest sterowana automatycznie z pulpitów sterowniczych na stanowiskach sygnałowych przy pracach prac rewizyjnych oraz ręcznie z pulpitu maszynisty wyciągowego.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej są:

 • zestaw wału głównego,
 • walcowa przekładnia zębata,
 • silnik napędowy prądu przemiennego,
 • hamulec tarczowy,
 • przemiennik częstotliwości, zasilający silnik napędu głównego, umożliwiający pracę silnikową lub generatorową,
 • układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń maszyny wyciągowej,
 • układ wizualizacji i sygnalizacyjny stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny oparty na panelu HMI.

Fot. 1 – Maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s

Fot. 2 – Układ napędowy maszyny wyciągowej

Fot. 3 – Stojak z parą siłowników hamulcowych

Fot. 4 – Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-70

W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-08-A, w którym realizowane są funkcje układów zadawana i kontroli prędkości. Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne i inne podzespoły elektryczne.

Fot. 5 – Szafy układu sterowania i zabezpieczeń

Fot. 6 – Stanowisko operatora maszyny wyciągowej

Maszyna wyciągowa współpracuje z nowo zabudowanym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej, komunikując się z nim dwutorowo, na drodze elektrycznej oraz poprzez łącza komunikacyjne.

Dane techniczne górniczego wyciągu szybowego i maszyny wyciągowej B-1200/AC-2m/s:

prędkości jazdy 2,0 m/s
średnica bębna nawojowego 1200 mm
średnica liny nośnej 22 mm
parametry silnika napędowego:
typ M3BP 280 SMA 4
moc Pn = 90 kW
obroty nn = 1481 obr. /min.

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej

Zastosowane urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zbudowane jest w oparciu o system redundantnych sterowników logicznych wymieniających dane ze stacjami lokalnymi z wykorzystaniem komunikacji światłowodowej.

Zmodernizowane urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zapewnia dupleksową łączność foniczną pomiędzy stanowiskami sterowniczymi i sygnałowymi górniczego wyciągu szybowego oraz współpracuje z układem sterowania i zabezpieczeń maszyny wyciągowej.

Galeria fotografii

Fot. 1 - Maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s

Fot. 2 - Układ napędowy maszyny wyciągowej

Fot. 3 - Stojak z parą siłowników hamulcowych

Fot. 4 - Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-70

Fot. 5 - Szafy układu sterowania i zabezpieczeń

Fot. 6 - Stanowisko operatora maszyny wyciągowej