Zapraszamy do lektury naszego artykułu w Inżynierii Górniczej

Zapraszamy serdecznie do lektury naszego najnowszego artykułu, który ukazał się w wydaniu 4/2019 kwartalnika specjalistycznego Inżynieria Górnicza.

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do budowy górniczych maszyn wyciągowych polegające na podziale funkcjonalnym urządzenia na moduły wykonawcze oraz węzły systemu, zastosowaniu systemu rozproszonego w układach sterowania maszyny wyciągowej oraz wykorzystaniu bezpiecznego zdalnego dostępu do urządzeń przemysłowych. Proponowane rozwiązania zilustrowano na przykładzie projektu „Opracowanie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych dla poprawy efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac górniczych” z sukcesem zrealizowanego i wdrożonego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyróżnienie podczas Gali wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019

Marszałek Województwa Małopolskiego corocznie ogłasza konkurs dla lokalnych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród, jedenastej edycji konkursu, odbyła się 10 października 2019 roku podczas Małopolskiego Forum Inwestora i Eksportera w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Spółka MWM Elektro została uhonorowana nominacją w kategorii „średni przedsiębiorca”.