Przedstawiamy najnowsze zrealizowane projekty  MWM Elektro. To modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego wraz z opracowaniem pełnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Zakres zadania obejmował m.in.:

  • zabudowa całościowo nowego układu zasilania i sterowania napędu silnika prądu stałego maszyny wyciągowej,
  • wymiana układu sterowania, wizualizacji i diagnostyki pracy maszyny,
  • wymiana istniejącej rozdzielnicy dwuprzedziałowej, na trzyprzedziałową,
  • wymiana rozdzielnic pomocniczych 500V i 400/230V,
  • wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem niezależnego oświetlenia awaryjnego w budynku maszyny,
  • wykonanie zmian w  urządzeniu sygnalizacji i łączności szybowej,
  • opracowanie niezbędnych dokumentacji, dostawa i montaż urządzeń,
  • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie!

Więcej o naszej ofercie dla przemysłu https://mwm.com.pl/oferta/