WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Stacja wentylatorów głównych przy szybie L-III KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

Kontrakt zrealizowany w systemie projektu „pod klucz”, obejmował kompleksową modernizację elektryczną stacji wentylatorów, zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie nowych zespołów napędowych wentylatorów, układu zasilania, układu sterowania, urządzeń pomocniczych.

Zakres zadania

 • wymiana zespołów napędowych o mocach 1250 kW,
 • wymiana układu zasilania z zastosowaniem przemienników,
 • wymiana układu sterowania i AKPiA,
 • zaprojektowanie i wykonanie kontenerów technologicznych,
 • wymiana i wykonanie urządzeń pomocniczych,
 • opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych,
 • dostawa i montaż urządzeń,
 • uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Zadaniem trójwentylatorowej stacji jest odprowadzenie zużytego powietrza z pół eksploatacyjnych, komór remontowych i komór materiałowych O/ZG „Lubin.

Wentylatory połączone są z kanałami z szybem L-III.

Stacja wentylatorowa działać może w trybie pracy:

 • ssącym (normalnym) – powietrze kopalniane zasysane jest z wyrobisk górniczych poprzez rurę szybową a następnie jest wydmuchiwane poprzez dyfuzory wentylatorów do atmosfery,
 • tłoczącym (rewersyjnym) – powietrze atmosferyczne wtłaczane jest do wyrobisk poprzez rurę szybową.

Głównymi elementami zmodernizowanej stacji wentylatorów głównych przy szybie L-III O/ZG „Lubin” są:

 • indukcyjne silniki napędowe wentylatorów przystosowane do zasilania z przemienników częstotliwości 6 kV,
 • układ napędowy z zastosowaniem pośrednich przemienników częstotliwości na napięcie 6 kV, dla potrzeb regulacji prędkości obrotowej,
 • trzy rozdzielnice typu „bypass” zrealizowane na bazie pól rozdzielczych 6 kV,
 • kontenery technologiczne dla potrzeb umiejscowienia pośrednich przemienników częstotliwości oraz rozdzielnic „bypass” układu napędowego wentylatorów,
 • dostawa wyłączników 6kV i modernizacja obwodów i zabezpieczeń pól 6kV oraz wykonanie zestawu rozruchowego w budynku rozdzielni 6kV,
 • przebudowane w obrębie budynku stacji wentylatorów linie kablowe śN zasilające silniki wentylatorów przedmiotowej stacji,
 • rozdzielnice 500 V, 400 V i 230 V,
 • system oświetlenia w budynku stacji wentylatorów,
 • system monitoringu wizyjnego,
 • infrastruktura telefoniczna wraz z aparatami telefonicznymi,
 • infrastruktura informatyczna na terenie O/ZG „Lubin”, obejmująca połączenia światłowodowe, przełącznice i switche, w zakresie inwestycji,
 • cztery stanowiska komputerowe wizualizacji, sterowania i diagnostyki na terenie O/ZG „Lubin”,
 • układy pomiarowe AKPiA.

Galeria fotografii

Fot. 1 - Silnik indukcyjny typu S1 710Y-10

Fot. 2 - Szafy przemiennika

Fot. 3 - Rozdzielnica typu „bypass”

Fot. 4 - Kontenery technologiczne

Fot. 5 - Szafy sterownicze

Fot. 6 - Rozdzielnica 400 V

Fot. 7 - Sterownik w polu 6kV