WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa 2-linowa typu Koepe w JSW S.A. KWK „Budryk”

Górniczy wyciąg szybowy stanowi jeden z najważniejszych celów strategicznych dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Wdrożenie zrealizowane w systemie projektu „pod klucz” obejmowało zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie maszyny wyciągowej, iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, układu zasilania sterowania urządzeń przyszybowych na poziomach 900, 1050 i 1290. Zabudowano także urządzenie do bezpiecznego utrzymania naczynia dla poziomów 1050 i 1290.

Zakres zadania

 • wymiana maszyny wyciągowej na nową uwzględniającą wprowadzone zmiany po wydłużeniu górniczego wyciągu szybowego,
 • modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • dostawa układu zasilania sterowania urządzeń przyszybowych na poziomach 900, 1050 i 1290,
 • dostawa i zabudowa systemu utrzymania naczynia SUN na poziomach 1050 i 1290,
 • dostawa i zabudowa lub modernizacja pozostałych urządzeń i instalacji:
  • zespołu automatyki centrali wentylacyjnej przekształtników układu napędowego maszyny wyciągowej,
  • przyłącza 6kV w budynku maszyny wyciągowej,
  • rozdzielnicy 500/400/230V w budynku maszyny wyciągowej,
  • rozdzielnicy 220VDC w budynku maszyny wyciągowej,
  • układu kompensacji mocy biernej,
 • przebudowa budynku maszyny wyciągowej związana z modernizacją maszyny wyciągowej i suwnicy,
 • opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej całość zadania oraz dodatku do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego,
 • dostawa i montaż wszystkich urządzeń i podzespołów,
 • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego,
 • wykonanie rozruchu i prób dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa typu 2L-6000/DC-14m/s

Maszyna wyciągowa 2L-6000/DC-14m/s górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk” jest maszyną wyciągową z bębnem pędnym napędzanym wolnoobrotowym silnikiem prądu stałego, zainstalowaną w budynku maszyny wyciągowej na zrębie szybu. Przewidziana jest do jazdy ludzi i transportu materiałów. Maszyna jest sterowana z pulpitu maszynisty wyciągowego oraz w trybie zdalnego uruchamiania z pulpitów sterowniczych na stanowiskach lub z użyciem urządzenia ECHO-S.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej są:

 • silnik napędowy o mocy 2400 kW i prędkości obrotowej 47,0 obr/min,
 • zestaw wału głównego,
 • hamulec maszyny wyciągowej,
 • zasilanie obwodu głównego silnika napędowego,
 • zasilanie obwodu wzbudzenia silnika napędowego,
 • rozdzielnica 500 VAC potrzeb własnych,
 • sterowanie maszyny wyciągowej, w tym:
  • cyfrowy regulator jazdy,
  • elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-60,
  • zabezpieczenia maszyny wyciągowej,
  • stanowisko sterownicze maszyny wyciągowej.

Fot. 1 – Maszyna wyciągowa 2L-6000/DC-14m/s

Aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych elementów i usług, w trakcie produkcji były wykonywane kontrole międzyetapowe, odbiory inwestorskie oraz prowadzony był nadzór autorski przez branżowych projektantów.

Montaż wirnika silnika głównego oraz nakładanie łożysk na wał przeprowadzono metodą hydrauliczną. Metoda ta umożliwia w przyszłości łatwy i bezinwazyjny demontaż i montaż opisywanych elementów.

Fot. 2 – Wał główny z łożyskiem

Fot. 3 – Stojak wraz z dwoma parami siłowników hamulcowych

W celu rzeczywistej kontroli postępu zużycia węzłów łożyskowych zastosowano system monitoringu drgań. Dodatkowo pomiar obwiedni drgań informuje nas o stanie technicznym zespołu urządzeń wału głównego. Powyższe informacje pozwalają z wyprzedzeniem zaplanować szczegółowe przeglądy i remonty.

W maszynie wyciągowej zastosowano tarczowy, odwodzony hydraulicznie system hamulcowy, w którego skład wchodzą następujące elementy:

 • dwie tarcze hamulcowe,
 • cztery stojaki hamulcowe,
 • osiem par siłowników hamulcowych typu BSFG 408-A00-02-00, po dwie pary na stojakach,
 • elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-60 produkcji MWM Elektro Sp. z o.o., składający się z dwóch agregatów hydraulicznych: podstawowego i rezerwowego uprawnianych do pracy za pomocą przełącznicy hydraulicznej oraz systemu zasilania i sterowania.

Fot. 4 – Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający hamulca typu H-C MWM-60

Napęd przekształtnikowy składa się z dwóch połączonych szeregowo nienawrotnych przekształtników tyrystorowych DCS800-S01-5200-04 obwodu głównego oraz nawrotnego przekształtnika DCS800-S02-0350-05 zasilającego wzbudzenie silnika głównego. W celu ograniczenia zakłóceń i zmniejszenia występowania wyższych harmonicznych zrealizowano 12-pulsowe oddziaływanie na sieć dzięki zasileniu przekształtników obwodu głównego z dwóch suchych transformatorów o odpowiedniej konfiguracji.

Zastosowana konfiguracja zapewnia w przypadku uszkodzenia jednego z przekształtników lub transformatorów głównych możliwość pracy wyciągu z połową prędkości znamionowej oraz maksymalną nadwagą.

Dla rezerwacji zasilania obwodu wzbudzenia szafa wzbudzenia wyposażona jest w rezerwowy przekształtnik o identycznych parametrach i ręczną przełącznicę umożliwiającą alternatywne zasilanie obwodu wzbudzenia.

Fot. 5 – Tyrystorowy układ napędowy

Układ sterowania i zabezpieczeń oraz cyfrowy regulator jazdy maszyny wyciągowej bazują na redundantnym systemie sterowników logicznych.

Funkcjonalne i ergonomiczne stanowisko operatora maszyny, wyposażone w system wizualizacji stanów pracy maszyny wyciągowej i urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, zabudowano w klimatyzowanej i dźwiękoszczelnej kabinie.

Fot. 6 – Stanowisko maszynisty wyciągowego

Fot. 7 – Widoki z ekranów interaktywnego systemu wizualizacji maszyny wyciągowej

Fot. 8 Aparat rejestrujący RG-4

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej

Zastosowane iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zbudowane jest w oparciu o system redundantnych sterowników logicznych wymieniających dane ze stacjami lokalnymi z wykorzystaniem komunikacji światłowodowej.

Zmodernizowane iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zapewnia dupleksową łączność foniczną pomiędzy stanowiskami sterowniczymi i sygnałowymi górniczego wyciągu szybowego.

Fot. 9 Stanowisko sygnałowe

Układ zasilania sterowania urządzeń przyszybowych na poziomach 900, 1050 i 1290

Zakres zadania obejmował:

 • wykonanie powiązań układów sterowania i sygnalizacji kołowrotów na poziomach z uwzględnieniem blokad wzajemnych oraz pracy wyciągu szybowego dla trybu jazdy ludzi i transportu materiałów,
 • wykonanie projektów technicznych, dostawę materiałów i urządzeń oraz montaż wraz z uruchomieniem układu zasilania i sterowania urządzeń przyszybowych.

System utrzymania naczynia SUN na poziomach 1050 i 1290

System utrzymania naczynia SUN, całkowicie opracowany i wyprodukowany przez MWM Elektro Sp. z o.o., przeznaczony jest do stabilizacji naczynia podczas załadunku i rozładunku materiałów, urobku lub też wsiadaniu i wysiadaniu ludzi na poziomach o głębokości powyżej 1000 m. Wraz ze zmianą obciążenia naczynia podczas jego załadunku lub rozładunku, system SUN nie dopuszcza do wydłużenie lub skrócenia liny nośnej o długość zależną od ilości i typu lin nośnych, długości lin oraz siły obciążenia.

W przedziale północnym klatkowym górniczego wyciągu szybowego szybu VI system SUN zastosowano na poziomie 1050 i 1290.

Karta katalogowa – SYSTEM UTRZYMANIA NACZYNIA

Galeria fotografii

Fot. 1 - Maszyna wyciągowa 2L-6000/DC-14m/s

Fot. 2 - Wał główny z łożyskiem

Fot. 3 - Stojak wraz z dwoma parami siłowników hamulcowych

Fot. 4 - Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający hamulca typu H-C MWM-60

Fot. 5 - Tyrystorowy układ napędowy

Fot. 6 - Stanowisko maszynisty wyciągowego

Fot. 7 - Widoki z ekranów interaktywnego systemu wizualizacji maszyny wyciągowej.

Fot. 8 - Aparat rejestrujący RG-4

Fot. 9 - Stanowisko sygnałowe