WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego L-III

W zakresie zadania wykonanie modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego L-III wraz z opracowaniem pełnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Zakres zadania

 • zabudowa całościowo nowego układu zasilania i sterowania napędu silnika prądu stałego maszyny typu maszyny wyciągowej typu 4L-4000/DC-6m/s,
 • wymiana układu sterowania, wizualizacji i diagnostyki pracy maszyny,
 • wymiana istniejącej rozdzielnicy RW-2 6kV typu RS-12m dwuprzedziałowej, na rozdzielnicę nową, trzyprzedziałową,
 • wymiana rozdzielnic pomocniczych 500V i 400/230V,
 • wymiana instalacji oświetleniowej wraz z montażem niezależnego oświetlenia awaryjnego w budynku maszyny,
 • wykonanie zmian w  urządzeniu sygnalizacji i łączności szybowej,
 • wykonanie posadzki żywicznej na całej powierzchni poziomu silnika głównego i rozdzielni 6kV,
 • opracowanie niezbędnych dokumentacji,
 • dostawa i montaż urządzeń,
 • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego,
 • uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa typu 2L-4000/DC-6m/s

Maszyna wyciągowa 2L-4000/DC-6m/s górniczego wyciągu szybowego w szybie L-III  KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” jest maszyną wyciągową z bębnem pędnym napędzanym szybkoobrotowym silnikiem prądu stałego, zainstalowaną w budynku maszyny wyciągowej na zrębie szybu.

Głównymi elementami wprowadzonego zespołu elementów maszyny wyciągowej 2L-4000/DC-6m/s są:

 • zasilanie obwodu głównego silnika napędowego, w skład którego wchodzą:
  • dwa transformatory przekształtnikowe –TG1 oraz –TG2 o mocy 630 kVA o napięciach 6 kV/0.35 kV,
  • dwa zespoły przekształtników tyrystorowych nawrotnych typu DCS880 o prądzie znamionowym 1500 A połączonych szeregowo.
 • zasilanie elektryczne, w skład którego wchodzą:
  • rozdzielnica 500 VAC potrzeb własnych.
 • zasilanie obwodu wzbudzenia silnika napędowego, w skład którego wchodzą:
  • dwa zespoły przekształtników tyrystorowych nienawrotnych typu DCF0803
 • sterowanie maszyny wyciągowej, w skład którego wchodzą:
  • cyfrowy regulator jazdy oparty o rozwiązanie GRZ-08 i dwa sterowniki AC800M maszyny wyciągowej,
  • stanowisko sterownicze maszyny wyciągowej, w którym zabudowano elementy informacyjne, wskaźniki, mierniki i elementy operacyjne do sterowania maszyną wyciągową,
  • elektrohydrauliczny zespół sterowniczo – zasilający H-C MWM-42,
  • zabezpieczenia maszyny wyciągowej, w skład których wchodzą:
   • obwód bezpieczeństwa wykonany w technice przekaźnikowej – przekaźniki, których zestyki czynne włączono w obwód bezpieczeństwa, są elementami pośredniczącymi urządzeń kontrolnych, jak np. elementami wykonawczymi układów zabezpieczeń zrealizowanych przez sterowniki logiczne,
   • cyfrowy układ zabezpieczeń, zrealizowany w oparciu o redundantny zespół sterowników logicznych PLC typu AC800M,
   • wyłącznik szybki UR26-82 produkcji firmy Sécheron w obwodzie głównym.
 • elementy napędu dodatkowego umożliwiającego ruch maszyny wyciągowej z prędkością do 1 m/s z koncesyjną masą jazdy ludzi – 4,5 Mg, tj.:
 • agregat prądotwórczy o mocy 200 kVA i napięciu 400 VAC,
 • transformator 400/500 VAC,
 • motoreduktor  walcowo-stożkowy firmy Befared typu BH-H-225-3 z silnikiem prądu przemiennego produkcji o mocy 75 kW, 500 V, 1488 obr/min,
 • sprzęgło elastyczne rozłączne z ręczną dźwignią przełączającą pomiędzy przekładnią a motoreduktorem,
 • łącznik pomiędzy wałkiem szybkobieżnym przekładni głównej maszyny wyciągowej a sprzęgłem elastycznym rozłącznym,
 • przemiennik częstotliwości serii ACS880 w torze zasilania silnika asynchronicznego, wyposażony w zespół chopper z rezystorem umożliwiającym wytracanie przyjętej energii (w przypadku pracy generatorowej),

Galeria fotografii

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5