WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa 1-linowa typu Koepe w KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin”

Kontrakt pt.: „Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu L-I dla Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”” zrealizowano w systemie projektu „pod klucz”.

Zakres zadania

 • kompleksowa wymiana maszyny wyciągowej typu K-5000/DC-10m/s,
 • wymiana urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • wymiana rozdzielnicy średniego napięcia,
 • wymiana rozdzielnicy 400/230V w budynku maszyny wyciągowej,
 • wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z adaptacją do systemu monitoringu ogólnozakładowego,
 • opracowanie niezbędnych dokumentacji,
 • dostawa i montaż urządzeń,
 • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego,
 • uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa typu K-5000/DC-10m/s

Maszyna wyciągowa K-5000/10m/s górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu L-I Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”  jest maszyną wyciągową z kołem pędnym, zabudowaną na zrębie szybu, przeznaczoną do stosowania w wyciągu jednolinowym.

Maszyna jest sterowana:

 • ręcznie z pulpitu maszynisty wyciągowego,
 • automatycznie w trybie zdalnego uruchamiania.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej typu K-5000/DC-10m/s są:

 • zestaw wału głównego,
 • hamulec maszyny wyciągowej składający się z dwóch stojaków hamulcowych z trzema parami siłowników odwodzonych hydraulicznie, urządzenia do grawitacyjnego opuszczania nadwagi urządzenia wymuszającego dodatkową drogę spływu oleju,
 • silnik napędowy typu 1EEQ 340-45-20,
 • zasilanie obwodu głównego silnika napędowego, w skład którego wchodzą transformator przekształtnikowy trójuzwojeniowy o mocy 2000 kVA oraz dwa zespoły przekształtników tyrystorowych nawrotnych typu DCS800 o prądzie znamionowym 4000 A połączone szeregowo,
 • zasilanie elektryczne, w skład którego wchodzi rozdzielnica 500 VAC potrzeb własnych,
 • zasilanie obwodu wzbudzenia silnika napędowego, w skład którego wchodzą dwa zespoły przekształtników tyrystorowych nienawrotnych podstawowy i rezerwowy typu DCS800 o prądzie znamionowym 180 A,
 • sterowanie maszyny wyciągowej, w skład którego wchodzą cyfrowy regulator jazdy oparty o rozwiązanie GRZ-08 i dwa sterowniki PLC typu AC800M maszyny wyciągowej,
 • elektrohydrauliczny zespół sterowniczo – zasilający H-C MWM-4/VER.III realizujący hamowanie bezpieczeństwa z regulowaną samoczynnie wartością momentu hamującego lub jedną z dwóch różnych stałych wartości momentu hamującego.

Dane techniczne maszyny wyciągowej typu K-5000/DC-10m/s:

nominalna średnica przewijania liny nośnej 5000 mm
liczba lin nośnych 1
prędkość jazdy naczynia wyciągowego 10 m/s
nadwaga statyczna 80 kN
parametry zasilania:
maszyny wyciągowej 6 kV, 500 VAC
obwodów pomocniczych 500 VAC, 230 VAC, 24 VDC

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zbudowane jest w oparciu o sterowniki programowalne PLC wyposażone w urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S.

Urządzenie posiada stanowiska sygnałowe zabudowane w kabinie maszynisty, wieży szybowej, na zrębie szybu, na poziomie podszybia, w rząpiu oraz stanowiska niestacjonarne w naczyniach wyciągowych, umożliwiające na zrealizowanie wszystkich zadań górniczego wyciągu szybowego.

Urządzenie zasilane jest z dwóch źródeł zasilania o napięciu 230 VAC z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania.

Połączenia komunikacyjne pomiędzy stacjami lokalnymi realizowane są za pomocą kabli światłowodowych jako dwa niezależne tory transmisyjne, każdy wykonany w postaci zamkniętej pętli.

Monitoring wizyjny

Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku nadszybia szybu L-I polegała na:

 • dostarczeniu i zabudowie 9 kamer stacjonarnych,
 • rozbudowie infrastruktury światłowodowej,
 • zabudowie zestawów transmisyjnych,
 • modernizacji systemu monitoringu,
 • dostawie urządzenia rejestrującego,
 • zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia.

Galeria fotografii

Fot. 1 - Maszyna wyciągowa K-5000/DC-10m/s

Fot. 2 - Stojak z trzema parami siłowników hamujących

Fot. 3- Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-4/VER.III

Fot. 4 - Stanowisko sygnałowe