WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Skipowa maszyna wyciągowa 4-linowa typu Koepe w KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna”

Kontrakt pt.: „Modernizacja maszyn wyciągowych szybu R-II przedział południowy i północny Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A.” zrealizowano w systemie projektu „pod klucz”.

Zakres zadania

Maszyna wyciągowa typu 4L-5500/2×3600 jest napędem górniczych wyciągów szybowych w szybie R-II Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”. Jest to dwusilnikowa maszyna wyciągowa z czterolinowym bębnem pędnym. Stosowana jest w dwunaczyniowym górniczym wyciągu szybowym skipowym z linami wyrównawczymi.

Modernizacja dwóch skipowych maszyn wyciągowych typu 4L-5500/2×3600 polegała na:

 • wymianie wałów, linopędni oraz węzłów łożyskowych,
 • zabudowie systemu monitoringu i diagnostyki maszyn wyciągowych oraz kół odciskowych,
 • wzmocnieniu wieży szybowej w miejscu posadowienia maszyn wyciągowych,
 • opracowaniu dokumentacji technicznej obejmującej cały zakres zadania,
 • wykonaniu i dostarczeniu podzespołów i systemów,
 • uruchomieniu dostarczonych podzespołów i systemów.

Maszyna wyciągowa typu 4L-5500/2×3600

Kompleksowa modernizacja części mechanicznej dwóch skipowych maszyn wyciągowych górniczego wyciągu szybowego szybu R-II, uwzględniając ciężar użyteczny w skipie 33 Mg i prędkość jazdy 20 m/s, pozwoliła osiągnąć dzienne wydobycie na poziomie około 55 tysięcy ton, co stanowi połowę dziennej produkcji całego Górniczego Kompleksu Miedziowego.

Poprzez zastosowanie systemu monitoringu i diagnostyki maszyn wyciągowych oraz kół odciskowych osiągnięto znaczną poprawę bezpieczeństwa eksploatacji maszyn wyciągowych 4L-5500/2×3600.

Więcej dodatkowych i szczegółowych informacji na temat poprawy bezpieczeństwa eksploatacji maszyn wyciągowych szybu R-II znajduje się w prezentacji pt.: „Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji skipowej maszyny wyciągowej 4L-5500/2×3600 poprzez zastosowanie systemu nadzoru stanu technicznego”.

Link do prezentacji znajduje się poniżej.

Prezentacja została przedstawiona na XXI Konferencji pt. „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE”, zorganizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy przy współudziale Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów  Techników Górnictwa oraz Głównego Instytutu Górnictwa w dniach 27 i 28 marca 2019 roku, w Hotelu STOK w Wiśle.

Charakterystyka techniczna zespołu elementów maszyny wyciągowej typu 4L-5500/2×3600:

 • nominalna średnica przewijania lin nośnych – 5500 mm,
 • liczba lin nośnych – 4,
 • maksymalna prędkość jazdy – 20 m/s,
 • przyspieszenie / opóźnienie ruchowe – 1,2/ 1,2 m/s2,
 • siła statyczna w dwóch gałęziach lin nośnych – 2150 kN,
 • maksymalna nadwaga statyczna – 360 kN,
 • średnica lin nośnych – 52÷56 mm,
 • odległość pomiędzy osiami lin nośnych – 450 mm,
 • siła zrywająca jedną linę nośną – 2250 kN.

Spis fotografii

Maszyna wyciągowa typu 4L-5500/2x3600