WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa 1-linowa typu Koepe w PGG S.A. KWK ROW Ruch „Marcel”

Kontrakt pt.: „Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu III KWK ROW Ruch Marcel PGG Sp. z o.o.” zrealizowano w systemie projektu „pod klucz”.

Zakres zadania

 • wymiana maszyny wyciągowej skipowej K-5500/DC-16m/s,
 • dostarczenie maszyny wyciągowej przewoźnej B-1200M/AC-2m/s wraz z iskrobezpiecznym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej,
 • wymiana kół linowych na wieży,
 • dostarczenie urządzenia sterowniczo-sygnałowego dla wyciągu skipowego,
 • kompleksowy remont budynku maszyn wyciągowych i hali przetwornic ,
 • modernizacja układu zasilania maszyny – stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,5/0,4kV,
 • modernizacja urządzeń załadowczych,
 • dostawa i montaż niezbędnych maszyn i urządzeń,
 • współpraca z organami nadzoru górniczego,
 • uruchomienie i serwisowanie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa K-5500/DC-16m/s

Maszyna wyciągowa K-5500/DC-16m/s jest jednolinową maszyną wyciągową z kołem Koepe o średnicy 5500 mm, zabudowaną w budynku usytuowanym przy zrębie szybu. Maszyna jako element górniczego wyciągu szybowego przewidziano do prowadzenia:

 • wydobycia,
 • jazdy ludzi i jazdy osobistej,
 • transportu materiałów,
 • rewizji szybu i rewizji elementów wyciągu szybowego.

Maszyna jest sterowana automatycznie z pulpitów sterowniczych na stanowiskach sygnałowych (jazda ludzi, transport materiałów i prac rewizyjnych) oraz ręcznie z pulpitu maszynisty wyciągowego.

Modernizowanymi elementami maszyny wyciągowej K-5500/DC-16m/s są:

 • silnik napędowy,
 • wał główny z łożyskami i linopędnią,
 • hamulec z siłownikami odwodzonymi hydraulicznie,
 • transformatory przekształtnikowe obwodu głównego, obwody wzbudzenia i potrzeb własnych,
 • przekształtniki obwodu głównego,
 • przekształtniki obwodu wzbudzenia,
 • układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń,
 • układ wizualizacji i sygnalizacyjny stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny,
 • elementy wyposażenia dodatkowego.

Fot. 1 – Maszyna wyciągowa K-5500/DC-16m/s

Fot. 2 – Agregat smarny LS-60D

Fot. 3 – Stojak wraz z dwoma parami siłowników hamulcowych

Fot. 4 – Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilającego H-C MWM-4/VER.III

Maszyna wyciągowa przystosowana jest do zasilania z sieci 6 kV przez dwa transformatory przekształtnikowe 6/0,475kV. Zasilanie to umożliwia pracę z 12–pulsowym oddziaływaniem napędu na sieć zasilającą 6kV. W przypadku awarii w torze zasilania jednego z przekształtników tyrystorowych obwodu głównego istnieje możliwość pracy awaryjnej z wykorzystaniem drugiego przekształtnika wchodzącego w skład ww. układu zasilającego. W tym stanie następuje ograniczenie prędkości rozwijanej przez maszynę o połowę, nie występuje natomiast ograniczenie co do udźwigu.

Obwód wzbudzenia zasilany jest z sieci 500V poprzez transformator przekształtnikowy.

Silnik napędowy zasilany jest z dwóch nienawrotnych przekształtników tyrystorowych typu DCS800 o prądzie znamionowym 2750 A, połączonych szeregowo. Obwód wzbudzenia silnika zasilany jest z rewersyjnego przekształtnika wzbudzenia typu DCS800 o prądzie znamionowym 350 A.

Fot. 5 – Widok na otwarte szafy przekształtników obwodu głównego i wzbudzenia silnika napędowego

Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne i inne podzespoły produkcji renomowanych firm.

Wszystkie istotne funkcje odzwierciedlające stany pracy maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej.

Maszyna wyciągowa współpracuje z nowo zabudowanym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej, komunikując się z nim dwutorowo, na drodze elektrycznej oraz poprzez łącza komunikacyjne.

Fot. 6 – Stanowisko maszynisty wyciągowego

Dane techniczne maszyny wyciągowej K-5500/DC-16m/s:

liczba lin nośnych 1
nominalna średnica przewijania liny na linopędni 5500 mm
prędkość 16 m/s
maksymalna nadwaga statyczna 135 kN
maksymalne przyspieszenie/opóźnienie ruchowe 1,2 m/s2
podstawowe parametry silnika napędowego:
typ PW-115
moc Pn = 2600 kW
napięcie Un = 934 VDC
prąd silnika In = 3066 A
obroty nn = 56 obr/min

Maszyna wyciągowa przewoźna B-1200M/AC-2m/s wraz z iskrobezpiecznym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej

Maszyna wyciągowa B-1200M/AC-2m/s jest elementem jednokońcowego górniczego wyciągu szybowego pomocniczego, awaryjno-rewizyjnego.

Sterowanie maszyny wyciągowej jest ręczne z pulpitu sterowniczego maszyny wyciągowej lub automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania z regulacją prędkości.

Fot. 7 – Maszyna wyciągowa przewoźna B-1200M/AC-2m/s

Fot. 8 – Część mechaniczna maszyny wyciągowej przewoźnej

Głównymi elementami maszyny wyciągowej B-1200M/AC-2m/s są:

 • zestaw wału głównego,
 • walcowa przekładnia zębata o przełożeniu 45,5,
 • silnik prądu przemiennego o mocy 110 kW,
 • hamulec tarczowy,
 • urządzenie wymuszające dodatkowy spływ oleju,
 • przemiennik częstotliwości typu ACS880 zasilający silnik napędowy maszyny wyciągowej,
 • rozdzielnica 500 VAC do zasilania przemiennika częstotliwości i napędów pomocniczych maszyny wyciągowej,
 • układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyny wyciągowej,
 • układy sygnalizacji informacyjnej stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny wyciągowej.

Fot. 9 – Układ napędowy maszyny wyciągowej przewoźnej

Fot. 10 – Stanowisko maszynisty wyciągowego maszyny wyciągowej przewoźnej

Z maszyną wyciągową współpracuje iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej.

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zbudowane jest w oparciu o sterownik programowalny PLC zintegrowany z układem sterowania maszyny wyciągowej, wyposażone w iskrobezpieczne urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S-W.

Fot. 11 – Maszyna wyciągowa gotowa do pracy w szybie III

Fot. 12 – Koła linowe górniczego wyciągu szybowego awaryjnego

Galeria fotografii

Fot. 1 - Maszyna wyciągowa K-5500/DC-16m/s

Fot. 2 - Agregat smarny LS-60D

Fot. 3 - Stojak wraz z dwoma parami siłowników hamulcowych

Fot. 4 - Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilającego H-C MWM-4/VER.III

Fot. 5 - Widok na otwarte szafy przekształtników obwodu głównego i wzbudzenia silnika napędowego

Fot. 6 - Stanowisko maszynisty wyciągowego

Fot. 7 - Maszyna wyciągowa przewoźna typu B-1200/M/AC-2m/s

Fot. 8 - Część mechaniczna maszyny wyciągowej przewoźnej

Fot. 9 - Układ napędowy maszyny wyciągowej przewoźnej

Fot. 10 - Stanowisko maszynisty wyciągowego maszyny wyciągowej przewoźnej

Fot. 11 - Maszyna wyciągowa typu B-1200M/AC-2m/s gotowa do pracy w szybie III

Fot. 12 - Koła linowe górniczego wyciągu szybowego awaryjnego