WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Linie produkcyjne dla przemysłu – technologiczne innowacje autorstwa MWM Elektro

Linia produkcyjna LP-6T to jedno z najnowszych rozwiązań dla przemysłu produkcji MWM Elektro Sp. z o.o.
Automatyzuje proces, polegający na transporcie, ważeniu oraz pakowaniu kręgów stalowych. Powstała na indywidualne zamówienie i dostosowana została do nietypowych wymagań Klienta.

Zakres zadania

 • LP-6T – linia produkcyjna wykonana dla Klienta krajowego, służąca do pakowania kręgów stalowych. Zaprojektowana została według autorskich wymagań Klienta i w niestandardowych parametrach transportowych zarówno co do masy jak i średnicy elementu. Linia LP-6T jest znaczącym elementem większej technologicznej linii służącej do cięcia, zwijania oraz pakowania kręgów stalowych.Linię LP-6T tworzy zestaw 8 maszyn oraz nadrzędny system sterowania i zasilania. Linia wyposażona jest w system Saefty zbudowany z kurtyn i czujników laserowych oraz odpowiednio zaprojektowanego wygrodzenia.

Główne konfigurowalne elementy linii LP-6T

 • Wywrotnica SW-6Tx2,1
 • Stół rolkowy obrotowy SRO-6Tx2,1
 • Stół rolkowy z wagą SRW-6Tx2,1
 • Stół rolkowy SR-6Tx2,1
 • Stół rolkowy centrujący SRC-6T
 • Platforma odbiorcza PO-6Tx2,1
 • Transporter magnetyczny TM-6Tx2,1
 • Agregat hydrauliczny HU-500

Przykładowe elementy zastosowane w projekcie linii LP-6T

 • Wywrotnica SW6Tx2,1

Przeznaczona jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów od punktu wejścia elementu na stół do punktu wyjścia elementu ze stołu oraz ich podnoszenia. W trakcie transportu, w obrębie wywrotnicy następuje zmiana położenia kręgów, oś kręgów z położenia poziomego przyjmuje pozycję pionową.

 •  Stół rolkowy obrotowy SRO-6Tx2,1

Przeznaczony jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów od punktu wejścia elementu na stół do punktu wyjścia elementu ze stołu oraz ich obrotu i centrowania. Przygotowany jest do ręcznego wiązania kręgów za pomocą taśmy oraz do współpracy z zautomatyzowaną wiązarką.

 •  Stół rolkowy z wagą SRW-6Tx2,1

Przeznaczony jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów od punktu wejścia elementu na stół do punktu wyjścia elementu ze stołu z jednoczesnym pomiarem jego masy.

 •  Stół rolkowy SR-6Tx2,1

Przeznaczony jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów od punktu wejścia elementu na stół do punktu wyjścia elementu ze stołu.

 •  Stół rolkowy centrujący SRC-6T

Przeznaczony jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów od punktu wejścia elementu na stół do punktu zdjęcia elementu ze stołu z jednoczesnym wycentrowaniem jego położenia względem elementu odbierającego (transportera magnetycznego). Krąg stalowy ze stołu zdejmowany jest do góry. Stosowane są dwie różne średnice rolek mechanizmu centrującego w zależności od średnicy wewnętrznej transportowanego kręgu (rolki są wymienne).

 •  Platforma odbiorcza PO-6Tx2,1

Przeznaczona jest do składowania wyrobów linii technologicznej (kręgów stalowych) oraz wyjazdu ze strefy pracy urządzenia odkładającego wyroby na platformę celem umożliwienia rozładunku przez urządzenia zewnętrzne (wózki widłowe, suwnice).Linia LP-6T jest wyposażona w 4 szt. platform.

 •  Transporter magnetyczny TM-6Tx2,1

Przeznaczony jest do realizowania transportu bliskiego elementów / wyrobów z wykorzystaniem zespołu chwytaka wyposażonego w elektromagnesy. Umożliwia pobranie kręgu stalowego ze stołu rolkowego centrującego i odłożenie go na wybranej platformie odstawczej. W osi pionowej napęd transportera stanowi siłownik hydrauliczny natomiast w osi poziomej układ jezdny na kołach napędzany motoreduktorem.

 • Agregat hydrauliczny HU-500

Przeznaczony jest do zasilania odbiorników hydraulicznych w transporterze magnetyczny, wywrotnicy, stole rolkowym obrotowym oraz stole rolkowym centrującym. Posiada zdwojone zestawy pompowe które są używane w zależności od sposobu sterowania oraz prędkości pracy linii LP-6T. Wyposażony jest w wydajny system grzania oraz chłodzenia medium roboczego.

 

 

Galeria fotografii

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10