WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa dwubębnowa dla Kazzinc TOO. Kazachstan

Kontrakt pt.: „Zadanie techniczne na opracowanie projektowo-konstrukcyjnej dokumentacji, wykonanie i dostawę górniczej maszyny wyciągowej 2Ц-4,0х1,7/AC-6m/s dla Kazzinc TOO, Republika Kazachstan” zrealizowano w systemie projektu „pod klucz”.

Zakres zadania

 • wymiana maszyny wyciągowej 2Ц-4,0х1,7/AC-6m/s,
 • wymiana urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej „ШАСС Микон”,
 • opracowanie dokumentacji technicznej dla całego zakresu zadania,
 • produkcja i dostawa podzespołów maszyny wyciągowej oraz urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
 • nadzór nad montażem maszyny wyciągowej,
 • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego i uzyskanie Certyfikatu zgodności wyrobów na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej,
 • uruchomienie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa 2Ц-4,0×1,7/AC-6m/s

Maszyna wyciągowa 2Ц-4,0×1,7/AC-6m/s jest elementem górniczego wyciągu szybowego, przewidzianego do transportu ludzi i materiałów. Maszyna jest zabudowana w budynku maszyny wyciągowej na poziomie zrębu górniczego wyciągu szybowego.

Maszyna wyciągowa w części mechanicznej zbudowana jest z następujących podzespołów:

 • zestawu wału głównego, w skład którego wchodzą:
  • bębny nawojowe: stały i luźny,
  • wał główny,
  • łożyska ślizgowe,
  • agregat smarny,
  • mechanizm wysprzęglania bębna luźnego,
 • hamulca, składającego się ze:
  • stojaków z siłownikami hamulcowymi,
  • elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-zasilającego,
  • urządzenia wymuszającego dodatkowy spływ oleju,
 • zespołu napędowego, składającego się z:
  • silnika napędowego,
  • sprzęgła elastycznego,
  • przekładni zębatej,
  • sprzęgła zębatego.

W części elektrycznej maszyna wyciągowa składa się z następujących podzespołów:

 • transformatorów przekształtnikowych,
 • przemienników częstotliwości,
 • szaf zasilania i sterowania maszyny wyciągowej,
 • stanowiska sterowniczego maszyny wyciągowej wraz z komputerem systemu wizualizacji i sterowania SCADA,
 • dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

Parametry techniczne maszyny wyciągowej typu 2Ц-4,0×1,7/AC-6m/s:

liczba bębnów nawojowych 2
średnica nawijania liny na bębnie 4000 mm
szerokość strefy nawojowej liny na bębnie 1700 mm
moc silnika 400 kW
maksymalna prędkość jazdy 6 m/s
maksymalna siła zrywająca linę 1200 kN 1200 kN
liczba warstw nawijanej liny 1
liczba par siłowników 4
typ siłowników hamulcowych BSFG 408-A00-02-00

Galeria fotografii

Fot. 1 Widok maszyny wyciągowej przeznaczonej do wymiany

Fot. 2 Agregat smarny LU 30

Fot. 3 Zespół wysprzęgania bębna luźnego ZWB-2

Fot. 4 Stojak z dwoma parami siłowników hamulcowych

Fot. 5 Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający hamulca typu H-C MWM-6

Fot. 6 Zespół napędowy maszyny wyciągowej

Fot. 7 Transformatory przekształtnikowe

Fot. 8 Szafy przemienników częstotliwości oraz zasilania i sterowania maszyny wyciągowej

Fot. 9 Stanowisko sterownicze maszyny wyciągowej

Fot. 10 Widok jednego z ekranów interaktywnego systemu wizualizacji maszyny wyciągowej

Fot. 11 Widok hali z zabudowaną nową maszyna wyciągową