Oferujemy pełny zakres

maszyn wyciągowych

które można sklasyfikować wg wielu kryteriów, a mianowicie:

W zależności od rodzaju współpracy liny/lin nośnych z organem napędowym maszyny wyciągowej, na:

 • maszyny z bębnem nawojowym, a w tym jednobębnowe i dwubębnowe i kilkoma rozwiązaniami w zakresie kształtu i szerokości bębnów,
 • maszyny z kołem ciernym (sprzężenie cierne liny/lin z kołem pędnym), a w tym maszyny 1-linowe oraz wielolinowe z różnymi możliwymi sposobami ich rozmieszczenia.

Foldery wdrożeń:

W zależności od miejsca zabudowy, na:

 • maszyny zabudowane na wieży basztowej szybu,
 • maszyny zabudowane na poziomie zrębu szybu, w niezależnych budynkach,
 • maszyny zabudowane pod ziemią, w specjalnych komorach,
 • maszyny przejezdne (zabudowane na samojezdnym podwoziu) i przewoźne (zabudowane na przyczepach/naczepach przemieszczanych ciągnikami lub innymi zewnętrznymi elementami ciągnącymi),
 • maszyny w wykonaniu specjalnym np. budowy modułowej/kontenerowej do szybkiego montażu,
 • maszyny specjalne przystosowane do eksploatacji w warunkach szczególnych, np. w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Maszyna Wyciągowa typu B-1500/Ex/AC-2m/s – Innowacyjne rozwiązanie do zastosowania w wyrobiskach podziemnych w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego oraz w przestrzeniach bezpiecznych.

W zależności od rodzaju układu przeniesienia napędu, na:

 • maszyny z napędem bezpośrednim: bez sprzęgłowym (gdy wirnik silnika jest bezpośrednio osadzony na wale głównym maszyny) lub sprzęgłowym (gdzie moment napędowy jest przenoszony z wału silnika napędowego na wał maszyny za pomocą różnego rodzaju sprzęgieł),
 • maszyny z napędem pośrednim – moment obrotowy silnika napędowego jest przenoszony na wał maszyny poprzez przekładnię, przy czym przekładnie mogą być wykonane w różnych konfiguracjach, przełożeniach i z różnym wyposażeniem (łożyskowanie, smarowanie, posadowienie, itp.)
 • maszyny z napędem specjalnym.

W zależności od rodzaju silników napędowych, na:

 • maszyny napędzane silnikami elektrycznymi prądu stałego i silnikami elektrycznymi prądu przemiennego, przy czym stosowane są różne ilości, typy, rodzaje i parametry silników napędowych,
 • maszyny napędzane silnikami w wykonaniu specjalnym, np. hydrauliczne.

W zależności od zastosowanego układu hamulcowego, na:

 • maszyny z hamulcami szczękowymi, w większości z napędem pneumatycznym,
 • maszyny z hamulcami tarczowymi z napędem hydraulicznym.

W zależności od układu zasilania i regulacji prędkości, na:

 • maszyny zasilane za pomocą przetwornic elektromechanicznych,
 • maszyny zasilane z układu przekształtnikowych,
 • maszyny zasilane z układów falownikowych,
 • maszyny zasilane z układów/systemów indywidulnego wykonania.

W zależności od przeznaczenia na:

 • maszyny stanowiące napęd wyciągów szybowych skipowych, w układach: skip-skip, skip-przeciwciężar lub skipoklatki w miejsce skipów,
 • maszyny stanowiące napęd wyciągów klatkowych, w układach: klatka-klatka, klatka-przeciwciężar lub innych konfiguracjach,
 • maszyny stanowiące napęd wyciągów szybowych służących do głębienia i pogłębiania szybów, zabudowy i wymiany zbrojenia szybowego lub innych prac w szybie,
 • maszyny stanowiące napęd urządzeń transportu linowego w wyrobiskach pionowych i nachylonych.

Foldery wdrożeń:

Gotowe rozwiązania techniczne maszyn wyciągowych: