O bezpieczeństwie w przemyśle górniczym oraz innowacyjnych rozwiązaniach rozmawiali przedstawiciele przemysłu podczas tegorocznej konferencji:  „Problemy bezpieczeństwa w przemyśle górniczym – mechanizacja, automatyzacja, logistyka i transport”. Konferencja odbyła się w Szczyrku w dniach 25-27 listopada 2023r.

Nasi inżynierowie wygłosili dwa wykłady:

Dr Inż. Leszek Kowal – Nowe rozwiązania techniczne produkcji MWM Elektro Sp. z o.o.

Inż. Karol Szczepaniec wspólnie z przedstawicielami KS Wieliczka oraz AGH – Pomiar ciężarku zawieszonego na linie wyciągowej współpracującej z maszyną wyciągową w górniczym wyciągu szybowym Szybu Daniłowicz w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

W konferencji z ramienia MWM Elektro Sp. z o.o.  uczestniczyli:
Prezes Zarządu Marek Bajor, Wiceprezes Zarządu Jarosław Długaj oraz inżynierowie zaangażowani w projekty Bartłomiej Siwecki, Leszek Kowal, Karol Szczepaniec, Mariusz Madej.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za merytoryczne rozmowy i spotkania a organizatorom za zaproszenie.