Slider

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna pozwala zrealizować każdą inwestycję dopasowaną do indywidualnych wymogów Inwestora w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia i technologie oraz systemy organizacyjne.
Kadrę naszą tworzą osoby, które posiadają wiedzę, fachowość i angażują się w prowadzone przedsięwzięcia. Każde wyzwanie wykonują z pasja połączoną z silnym poczuciem odpowiedzialności za produkt finalny.
Dynamiczny rozwój firmy nigdy nie przysłonił nam podstawowego przekonania, że dopiero wspólny wysiłek daje najlepsze rezultaty. Świadomość tego nadaje obecnym jak i planowanym w przyszłości działaniom głęboki sens.
Sukces, jaki nasza firma odniosła jest pochodną priorytetów - maksymalizacji bezpieczeństwa i niezawodności oraz minimalizacji kosztów budowy i eksploatacji.

Oferowane przez nas rozwiązania, warunki jakie spełniamy w zakresie ograniczenia czasu wyłączeń wdrożeniowych oraz stały nadzór nad bezawaryjnym funkcjonowaniem montowanych przez nas urządzeń sprawiają, że wygrywamy kolejne przetargi, a porfel zamówień mamy zapełniony wiele lat na przód.
Wdrożyliśmy kilka autorskich, innowacyjnych rozwiązań. Przygotowana do pracy w strefie zagrożenia wybuchem metanu oraz pyłu węglowego maszyna wyciągowa B–1500/EX/AC–2m/s czy mobilna platforma kontenerowa do napędu wyciągów szybowych wykonujących transport pionowy urobku, materiałów i ludzi podczas specjalistycznych prac szybowych - to tylko niektóre z nich.
Priorytetem naszych działań jest ekspansja na rynki zagraniczne - adaptacja stosowanych w innych krajach technologii, wdrażanie własnych, budowanie zaplecza wykonawczego czy serwisowego.
Dynamika rozwoju naszej firmy pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość i zająć się tym, co najważniejsze - doskonaleniem naszych produktów i wdrażaniem nowych, autorskich rozwiązań.
Maszyny wyciągowe które projektujemy, budujemy i instalujemy oraz montowane przez nas instalacje są najwyższym osiągnięciem myśli technologicznej, inżynierii konstrukcji maszyn i inżynierii materiałowej.

Najważniejsze - niezawodność
Nasi klienci, powierzając nam określone zadanie obarczają nas jednocześnie olbrzymią odpowiedzialnością - za ciągłość produkcji ale przede wszystkim za bezpieczeństwo swoich ludzi.