i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider

Kim jesteśmy?

Dzięki bogactwu doświadczeń i wiedzy specjalistycznej zdobywanej w okresie ponad 20 lat działalności naszej firmy na rynku polskim i na rynkach światowych, staliśmy się jednym z wiodących europejskich producentów, specjalizujących się w realizacji projektów o różnym zakresie oraz stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt, nawet łączący różne branże, włączając w to projekty wykonywane w systemie „pod klucz”.
Nasi zleceniodawcy to szeroko pojęta branża przemysłowa, chociaż historycznie rzecz biorąc, większość projektów zrealizowaliśmy dla przemysłu wydobywczego. Każdy, kto poszukuje:
 • nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomikę eksploatacji,
 • fabrycznie nowych: urządzeń, sprzętu i wyposażenia dodatkowego,
 • profesjonalnego wykonawstwa wielobranżowego,
 • pełnej „opieki” technicznej i serwisowej przez cały okres eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji,
 • możliwości wykonania modernizacji i/lub odbudowy istniejących urządzeń i/lub systemów,
trafia do firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Co robimy?

Zapewniamy naszym klientom:
 • profesjonalne, wielobranżowe usługi projektowe i inżynierskie,
 • kompletne dostawy:
  • maszyn wyciągowych różnej wielkości i typu (w komplecie z układami zasilania, sterowania i monitoringu),
  • wolnobieżnych wciągarek bębnowych,
  • układów sygnalizacji i łączności,
  • urządzeń wspomagających pracę szybu: załadunek, rozładunek, transport materiałów i urobku, itp.,
  • kompletnych stacji wentylatorowych oraz pompowni głównych i lokalnych,
  • specjalistycznych instalacji przemysłowych, w zakresie zasilnia, napędów, systemów automatyki, nadzoru i kontroli, itp.,
  • kompletnej dokumentacji technicznej, technologii, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do zabudowy i uruchomienia urządzeń, systemów i instalacji,
 • montaż urządzeń i/lub systemów w miejscu przeznaczenia,
 • prowadzenie rozruchu wraz z wymaganymi próbami i badaniami odbiorczymi oraz udział w obiorach, przekazaniu do eksploatacji odbiorem wraz ze wsparciem w celu uzyskania wymaganych: certyfikatów, atestów i dopuszczeń, wydawanych przez odpowiednie instytucje,
 • specjalistyczne szkolenia personelu klienta,
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczej,
 • całodobowe usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • wsparcie techniczne i możliwość skompletowania magazynu elementów zapasowych.
W zasadzie każdy realizowany przez firmę projekt zawiera nowatorskie rozwiązania, mające na celu poprawę walorów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa użytkowania naszych urządzeń i systemów.

Oferujemy wszystkie urządzenia, podzespoły i elementy zapewniające bezpieczną i prawidłowa pracę maszyny wyciągowej i całego górniczego wyciągu szybowego:

 1. zespoły zasilająco-sterujące układów hamulcowych, w wykonaniu i konfiguracji dostosowanej do parametrów maszyny wyciągowej i górniczego wyciągu szybowego,:
  1. dla siłowników roboczych odwodzonych hydraulicznie, zespoły serii H-C MWM …,
  2. dla układów hamulcowych pneumatycznych, zespoły ZSP…,
 2. agregaty zasilające układy smarowania dostosowane do parametrów górniczego wyciągu szybowego i zastosowanego ułożyskowania i układu przeniesienia napędu,
 3. urządzenia i systemy wizualizacji (SCADA),
 4. urządzenia rejestracji danych dotyczących pracy maszyny wyciągowej i całego wyciągu szybowego (aparaty rejestrujące).

Dobieramy i kompletujemy:

 1. koła kierujące i koła odciskowe, z wykładziną i bez wykładziny, jedno- i wielolinowe, dostosowane do miejsca zabudowy i parametrów ruchu,
 2. stacje przygotowania i rozprowadzenia powietrza chłodzącego silniki napędowe i układy przekształtnikowe/falownikowe,
 3. rozdzielnie średniego i niskiego napięcia dla zasilania wszystkich zespołów maszyny wyciągowej oraz urządzeń i układów współpracujących.
 4. układy zasilania i sterowania urządzeniami przyszybowymi.

W kooperacji z innymi podmiotami na rynku realizujemy dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie górniczego wyciągu szybowego np. naczyń, zawiesi lin nośnych i wyrównawczych, itp.

Działamy w Polsce od 1999r. Od tego czasu firma zbudowała lub zmodernizowała ponad 115 maszyn wyciągowych, urządzeń sygnalizacji szybowej, pompowni głównego odwodnienia, stacji wentylatorów i innych urządzeń lub zespołów urządzeń.

Wszystkie nasze urządzenia i instalacje serwisujemy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, tzn w czasie całego okresu eksploatacji.