i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider

Kim jesteśmy?

Dzięki bogactwu doświadczeń i wiedzy specjalistycznej zdobywanej w okresie ponad 20 lat działalności naszej firmy na rynku polskim i na rynkach światowych, staliśmy się jednym z wiodących europejskich producentów, specjalizujących się w realizacji projektów o różnym zakresie oraz stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt, nawet łączący różne branże, włączając w to projekty wykonywane w systemie „pod klucz”.
Nasi zleceniodawcy to szeroko pojęta branża przemysłowa, chociaż historycznie rzecz biorąc, większość projektów zrealizowaliśmy dla przemysłu wydobywczego. Każdy, kto poszukuje:
 • nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomikę eksploatacji,
 • fabrycznie nowych: urządzeń, sprzętu i wyposażenia dodatkowego,
 • profesjonalnego wykonawstwa wielobranżowego,
 • pełnej „opieki” technicznej i serwisowej przez cały okres eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji,
 • możliwości wykonania modernizacji i/lub odbudowy istniejących urządzeń i/lub systemów,
trafia do firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Co robimy?

Zapewniamy naszym klientom:
 • profesjonalne, wielobranżowe usługi projektowe i inżynierskie,
 • kompletne dostawy:
  • maszyn wyciągowych różnej wielkości i typu (w komplecie z układami zasilania, sterowania i monitoringu),
  • wolnobieżnych wciągarek bębnowych,
  • układów sygnalizacji i łączności,
  • urządzeń wspomagających pracę szybu: załadunek, rozładunek, transport materiałów i urobku, itp.,
  • kompletnych stacji wentylatorowych oraz pompowni głównych i lokalnych,
  • specjalistycznych instalacji przemysłowych, w zakresie zasilnia, napędów, systemów automatyki, nadzoru i kontroli, itp.,
  • kompletnej dokumentacji technicznej, technologii, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do zabudowy i uruchomienia urządzeń, systemów i instalacji,
 • montaż urządzeń i/lub systemów w miejscu przeznaczenia,
 • prowadzenie rozruchu wraz z wymaganymi próbami i badaniami odbiorczymi oraz udział w obiorach, przekazaniu do eksploatacji odbiorem wraz ze wsparciem w celu uzyskania wymaganych: certyfikatów, atestów i dopuszczeń, wydawanych przez odpowiednie instytucje,
 • specjalistyczne szkolenia personelu klienta,
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczej,
 • całodobowe usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • wsparcie techniczne i możliwość skompletowania magazynu elementów zapasowych.
W zasadzie każdy realizowany przez firmę projekt zawiera nowatorskie rozwiązania, mające na celu poprawę walorów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa użytkowania naszych urządzeń i systemów.

Firma MWM Elektro w ramach kompletacji dostaw dla górniczych wyciągów szybowych oferuje kompleksowe dostawy urządzeń przyszybowych.

Oferujemy urządzenia przyszybowe dla:

 1. wyciągów klatkowych,
 2. wyciągów skipowych,
 3. wyciągów kubłowych i pomocniczych,
 4. specjalnych systemów transportowych, np. z liną zamkniętą.

Urządzenia przyszybowe można podzielić na:

 • elementy zabezpieczenia szybu, takie jak wrota szybowe, zapory torowe i bariery,
 • elementy wspomagające ruch/wymianę jednostek ładunkowych, takie jak: kolejki przetokowe, zapychacze i wyciągacze wozów,
 • elementy zamknięcia szybu, takie jak: klapy przeciwpożarowe i klapy/pomosty przeznaczone do czynności technologicznych i rewizyjnych,
 • urządzenia ułatwiające załadunek wyładunek jednostek ładunkowych z naczynia, np.: pomosty wahadłowe, elementy stabilizujące naczynie wyciągowe w czasie wymiany jednostek ładunkowych, elementy stabilizacji jednostki ładunkowej w naczyniu,
 • urządzenia załadunku naczyń skipowych, a w tym zbiorniki odmiarowe z pomiarem objętościowym i wagowym urobku, przenośniki taśmowe z kontrolą wagi transportowanego urobku, zsuwnie, przesypy i klapy zamykające,
 • inne urządzenia i instalacje do realizacji funkcji oczekiwanych przez Inwestora.

Firma MWM Elektro specjalizuje się w projektowaniu dostawie, zabudowie i uruchomieniu układów:

 • zasilania,
 • sterowania i automatyzacji,
 • wizualizacji i nadzoru.

Wszystkie nasze układy współpracują z: systemem sterowania maszyną wyciągową, urządzeniem sygnalizacji szybowej oraz innymi urządzeniami oraz instalacjami pomocniczymi i peryferyjnymi.