i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider

Kim jesteśmy?

Dzięki bogactwu doświadczeń i wiedzy specjalistycznej zdobywanej w okresie ponad 20 lat działalności naszej firmy na rynku polskim i na rynkach światowych, staliśmy się jednym z wiodących europejskich producentów, specjalizujących się w realizacji projektów o różnym zakresie oraz stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt, nawet łączący różne branże, włączając w to projekty wykonywane w systemie „pod klucz”.
Nasi zleceniodawcy to szeroko pojęta branża przemysłowa, chociaż historycznie rzecz biorąc, większość projektów zrealizowaliśmy dla przemysłu wydobywczego. Każdy, kto poszukuje:
 • nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomikę eksploatacji,
 • fabrycznie nowych: urządzeń, sprzętu i wyposażenia dodatkowego,
 • profesjonalnego wykonawstwa wielobranżowego,
 • pełnej „opieki” technicznej i serwisowej przez cały okres eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji,
 • możliwości wykonania modernizacji i/lub odbudowy istniejących urządzeń i/lub systemów,
trafia do firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Co robimy?

Zapewniamy naszym klientom:
 • profesjonalne, wielobranżowe usługi projektowe i inżynierskie,
 • kompletne dostawy:
  • maszyn wyciągowych różnej wielkości i typu (w komplecie z układami zasilania, sterowania i monitoringu),
  • wolnobieżnych wciągarek bębnowych,
  • układów sygnalizacji i łączności,
  • urządzeń wspomagających pracę szybu: załadunek, rozładunek, transport materiałów i urobku, itp.,
  • kompletnych stacji wentylatorowych oraz pompowni głównych i lokalnych,
  • specjalistycznych instalacji przemysłowych, w zakresie zasilnia, napędów, systemów automatyki, nadzoru i kontroli, itp.,
  • kompletnej dokumentacji technicznej, technologii, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do zabudowy i uruchomienia urządzeń, systemów i instalacji,
 • montaż urządzeń i/lub systemów w miejscu przeznaczenia,
 • prowadzenie rozruchu wraz z wymaganymi próbami i badaniami odbiorczymi oraz udział w obiorach, przekazaniu do eksploatacji odbiorem wraz ze wsparciem w celu uzyskania wymaganych: certyfikatów, atestów i dopuszczeń, wydawanych przez odpowiednie instytucje,
 • specjalistyczne szkolenia personelu klienta,
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczej,
 • całodobowe usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • wsparcie techniczne i możliwość skompletowania magazynu elementów zapasowych.
W zasadzie każdy realizowany przez firmę projekt zawiera nowatorskie rozwiązania, mające na celu poprawę walorów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa użytkowania naszych urządzeń i systemów.

Oferujemy urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej, a w tym:

 1. wyciągów klatkowych,
 2. wyciągów skipowych,
 3. wyciągów kubłowych i pomocniczych,
 4. specjalnych systemów transportowych, np. z liną zamkniętą.

Wykonujemy modernizację istniejących urządzeń sygnalizacji szybowej, jak również budowę nowych z uwzględnieniem warunków środowiskowych (cecha przeciwwybuchowości). System zbudowany jest w oparciu o dwa sterowniki programowalne, co daje możliwość jego pełnej redundancji.

Główne cechy systemu:

 • dwie niezależne magistrale komunikacyjne - możliwość pracy na jednym kanale w przypadku uszkodzenia jednego ze sterowników, jednego z kanałów lub urządzeń końcowych,
 • wzajemna kontrola pracy sterowników,
 • fpełna integracja z systemem wizualizacji:
  • możliwość podglądu stanu wejść poszczególnych modułów,
  • diagnostyka sieci,
  • pełna informacja o obwodach alarmowych i blokad,
  • zintegrowany system podpowiedzi,
  • możliwość mostkowania alarmu/blokady od pojedynczego urządzenia,
 • możliwość integracji z:
  • maszyną wyciągową,
  • urządzeniami przyszybowymi,
  • urządzeniami załadowczymi/rozładowczymi,
  • innymi systemami przy zastosowaniu przemysłowych protokołów komunikacyjnych,
 • możliwość archiwizacji danych w systemie wizualizacji oraz niezależnym aparacie rejestrującym.

Nasze urządzenia projektujemy i wykonujemy w zgodności z polskimi przepisami w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. W przypadku rynków zagranicznych dostosowujemy urządzenie do lokalnych przepisów i wymogów klienta.