i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider

Kim jesteśmy?

Dzięki bogactwu doświadczeń i wiedzy specjalistycznej zdobywanej w okresie ponad 20 lat działalności naszej firmy na rynku polskim i na rynkach światowych, staliśmy się jednym z wiodących europejskich producentów, specjalizujących się w realizacji projektów o różnym zakresie oraz stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt, nawet łączący różne branże, włączając w to projekty wykonywane w systemie „pod klucz”.
Nasi zleceniodawcy to szeroko pojęta branża przemysłowa, chociaż historycznie rzecz biorąc, większość projektów zrealizowaliśmy dla przemysłu wydobywczego. Każdy, kto poszukuje:
 • nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomikę eksploatacji,
 • fabrycznie nowych: urządzeń, sprzętu i wyposażenia dodatkowego,
 • profesjonalnego wykonawstwa wielobranżowego,
 • pełnej „opieki” technicznej i serwisowej przez cały okres eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji,
 • możliwości wykonania modernizacji i/lub odbudowy istniejących urządzeń i/lub systemów,
trafia do firmy MWM Elektro Sp. z o.o.

Co robimy?

Zapewniamy naszym klientom:
 • profesjonalne, wielobranżowe usługi projektowe i inżynierskie,
 • kompletne dostawy:
  • maszyn wyciągowych różnej wielkości i typu (w komplecie z układami zasilania, sterowania i monitoringu),
  • wolnobieżnych wciągarek bębnowych,
  • układów sygnalizacji i łączności,
  • urządzeń wspomagających pracę szybu: załadunek, rozładunek, transport materiałów i urobku, itp.,
  • kompletnych stacji wentylatorowych oraz pompowni głównych i lokalnych,
  • specjalistycznych instalacji przemysłowych, w zakresie zasilnia, napędów, systemów automatyki, nadzoru i kontroli, itp.,
  • kompletnej dokumentacji technicznej, technologii, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do zabudowy i uruchomienia urządzeń, systemów i instalacji,
 • montaż urządzeń i/lub systemów w miejscu przeznaczenia,
 • prowadzenie rozruchu wraz z wymaganymi próbami i badaniami odbiorczymi oraz udział w obiorach, przekazaniu do eksploatacji odbiorem wraz ze wsparciem w celu uzyskania wymaganych: certyfikatów, atestów i dopuszczeń, wydawanych przez odpowiednie instytucje,
 • specjalistyczne szkolenia personelu klienta,
 • wykonywanie dokumentacji powykonawczej,
 • całodobowe usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • wsparcie techniczne i możliwość skompletowania magazynu elementów zapasowych.
W zasadzie każdy realizowany przez firmę projekt zawiera nowatorskie rozwiązania, mające na celu poprawę walorów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa użytkowania naszych urządzeń i systemów.

Oferujemy pełny zakres maszyn wyciągowych, które można sklasyfikować wg wielu kryteriów, a mianowicie:

 1. W zależności od rodzaju współpracy liny/lin nośnych z organem napędowym maszyny wyciągowej, na:
  1. maszyny z bębnem nawojowym, a w tym jednobębnowe i dwubębnowe i kilkoma rozwiązaniami w zakresie kształtu i szerokości bębnów,
  2. maszyny z kołem ciernym (sprzężenie cierne liny/lin z kołem pędnym), a w tym maszyny 1-linowe oraz wielolinowe z różnymi możliwymi sposobami ich rozmieszczenia.
 2. W zależności od miejsca zabudowy, na:
  1. maszyny zabudowane na wieży basztowej szybu,
  2. maszyny zabudowane na poziomie zrębu szybu, w niezależnych budynkach,
  3. maszyny zabudowane pod ziemią, w specjalnych komorach,
  4. maszyny przejezdne (zabudowane na samojezdnym podwoziu) i przewoźne (zabudowane na przyczepach/naczepach przemieszczanych ciągnikami lub innymi zewnętrznymi elementami ciągnącymi),
  5. maszyny w wykonaniu specjalnym np. budowy modułowej/kontenerowej do szybkiego montażu,
  6. maszyny specjalne przystosowane do eksploatacji w warunkach szczególnych, np. w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 3. W zależności od rodzaju układu przeniesienia napędu, na:
  1. maszyny z napędem bezpośrednim: bez sprzęgłowym (gdy wirnik silnika jest bezpośrednio osadzony na wale głównym maszyny) lub sprzęgłowym (gdzie moment napędowy jest przenoszony z wału silnika napędowego na wał maszyny za pomocą różnego rodzaju sprzęgieł),
  2. maszyny z napędem pośrednim – moment obrotowy silnika napędowego jest przenoszony na wał maszyny poprzez przekładnię, przy czym przekładnie mogą być wykonane w różnych konfiguracjach, przełożeniach i z różnym wyposażeniem (łożyskowanie, smarowanie, posadowienie, itp.)
  3. maszyny z napędem specjalnym.
 4. W zależności od rodzaju silników napędowych, na:
  1. maszyny napędzane silnikami elektrycznymi prądu stałego i silnikami elektrycznymi prądu przemiennego, przy czym stosowane są różne ilości, typy, rodzaje i parametry silników napędowych,
  2. maszyny napędzane silnikami w wykonaniu specjalnym, np. hydrauliczne.
 5. W zależności od zastosowanego układu hamulcowego, na:
  1. maszyny z hamulcami szczękowymi, w większości z napędem pneumatycznym,
  2. maszyny z hamulcami tarczowymi z napędem hydraulicznym.
 6. W zależności od układu zasilania i regulacji prędkości, na:
  1. maszyny zasilane za pomocą przetwornic elektromechanicznych,
  2. maszyny zasilane z układu przekształtnikowych,
  3. maszyny zasilane z układów falownikowych,
  4. maszyny zasilane z układów/systemów indywidulnego wykonania.
 7. W zależności od przeznaczenia, na:
  1. maszyny stanowiące napęd wyciągów szybowych skipowych, w układach: skip-skip, skip-przeciwciężar lub skipoklatki w miejsce skipów,
  2. maszyny stanowiące napęd wyciągów klatkowych, w układach: klatka-klatka, klatka-przeciwciężar lub innych konfiguracjach,
  3. maszyny stanowiące napęd wyciągów szybowych służących do głębienia i pogłębiania szybów, zabudowy i wymiany zbrojenia szybowego lub innych prac w szybie,
  4. maszyny stanowiące napęd urządzeń transportu linowego w wyrobiskach pionowych i nachylonych.