Mobilna platforma kontenerowa – zespół dwóch maszyn wyciągowych B-3000/AC-6m/s do napędu górniczych wyciągów szybowych jednokońcowych

Mobilna platforma kontenerowa – zespół dwóch maszyn wyciągowych B-3000/AC-6m/s do napędu górniczych wyciągów szybowych jednokońcowych

Innowacyjne rozwiązanie transportu pionowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Opis rozwiązania:

Mobilna platforma kontenerowa składająca się z 18 prefabrykowanych kontenerów z podzespołami maszyn, gotowych bloków fundamentowych oraz ram eliminuje konieczność wznoszenia stałej infrastruktury budynku i stałych fundamentów w miejscu eksploatacji platformy. Kontenery i bloki fundamentowe są łatwe i szybkie w montażu oraz demontażu dzięki zastosowaniu specjalistycznych złączy.

Kontenerowa Maszyna Wyciągowa wchodząca w skład mobilnej platformy kontenerowej może być elementem wyciągu szybowego przewidzianego do stosowania głównie podczas głębienia i/lub pogłębiania szybu oraz wykonywania wszelkich specjalistycznych prac szybowych. Jako napęd górniczego wyciągu szybowego maszyna może pracować w trybach: jazdy ludzi, wydobycia urobku, transportu materiałów, oraz prowadzenia rewizji szybu i innych robót szybowych.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań powoduje skrócenie o 78% łącznego czasu (do maksymalnie 2 miesięcy) i obniżenie o 89% całkowitych kosztów: montażu platformy w miejscu eksploatacji (przy zredukowaniu o 63% powierzchni zabudowy do 280 m2), przygotowania do pracy i demontażu po zakończeniu eksploatacji.

Dzięki zastosowaniu wysokosprawnego układu napędowego prądu zmiennego osiągnięto założone cele związane z zużyciem energii i odziaływaniem na sieć zasilającą.

Date

30 listopad 2017

Categories

Maszyny wyciągowe