Przewoźna Maszyna Wyciągowa </br>typu B-1200M/AC-2m/s

Przewoźna Maszyna Wyciągowa
typu B-1200M/AC-2m/s

Mobilna maszyna wyciągowa – napęd górniczego wyciągu szybowego, z dodatkowym wyposażeniem jako kompletny górniczy wyciąg szybowy.

Wszystkie tworzące maszynę podzespoły umieszczone są w jednym kontenerze osadzonym na naczepie dostosowanej do przewożenia standardowym ciągnikiem siodłowym, po drogach publicznych, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń, czy używania pojazdów specjalistycznych.

Rozwiązania techniczne i parametry Przewoźnej Maszyny Wyciągowej pozwalają stosować maszynę do:

  • ewakuacji załogi z szybu w przypadku awarii wyciągu głównego – w pełni zastępuje przedział drabinowy i/lub stacjonarny wyciąg awaryjno-rewizyjny,
  • prowadzenia czynności rewizyjno-kontrolnych szybu i jego wyposażenia, również w przypadku gdy nie ma innych urządzeń wyciągowych w danym szybie,
  • wspomagania czynności technologicznych prowadzonych dla wyciągu głównego, które wymagają stałej obserwacji np. wymiany lin, opuszczania materiałów ponadgabarytowych, naprawy i remonty w szybie, itp,
  • prowadzenia czynności remontowych wyposażenia szybu umożliwiając szybki transport brygad i narzędzi lub materiałów pomocniczych do miejsca prowadzenia prac w szybie.

Date

16 grudzień 2018

Categories

Maszyny wyciągowe, Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej