Konferencje

Konferencje (4)

Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze

5 października 2021 r. w Warszawie odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, NK „Kazakh Invest” S.A., Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce.

XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej za nami

Konferencja, która od wielu lat stanowi przestrzeń debaty nad teraźniejszością i przyszłością przemysłu wydobywczego, tym razem przyciągnęła rekordową liczbę ponad pół tysiąca uczestników.

Inżynierowie MWM Elektro również zabrali głos – prezentując innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie wyposażania górniczych wyciągów szybowych.

MWM Elektro na konferencji KOMTECH-IMTech 2020

W listopadzie br. odbyła się 21 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej Komag. Tym razem, z uwagi na sytuację pandemiczną, konferencję przeprowadzono w formule online. Tradycyjnie poruszono kwestie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa. Dział Badawczo-Rozwojowy spółki MWM Elektro przedstawił opracowane i wdrażane już innowacyjne rozwiązania, a także zaprezentował trzy projekty o charakterze badawczo-koncepcyjnym, które w krótkim czasie doczekały się implementacji lub dużego zainteresowania ze strony rynku. Przedstawiono system, który umożliwia mechaniczne zablokowanie naczynia wyciągu szybowego na wybranym poziomie. Usprawnia to proces załadunku/rozładunku, podczas którego naczynie pozostaje nieruchome mimo sprężystości liny. Omówiono także projekt rozwiązania, które daje możliwość określenia wartości nadwagi górniczego wyciągu szybowego w chwili zatrzymania. Taki prototypowy układ zaimplementowano w nowej maszynie wyciągowej, a realizowane pomiary nadwagi pozwoliły na precyzyjniejsze sterowanie. Zachęcamy do obejrzenia całej prezentacji.

MWM Elektro Sp. z o.o. na konferencji CBiDGP

W dniach 7-9 listopada br. W Wiśle odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE” zorganizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy spółki MWM Elektro, którzy wygłosili referaty prezentujące nowoczesne rozwiązania w zakresie urządzeń transportu szybowego. Przedstawiono wybrane zagadnienia modernizacji górniczych wyciągów szybowych w części elektrycznej i mechanicznej. Poruszono też kwestię zastosowania systemu rozproszonego w sterowaniu maszyną wyciągową.

Konferencja stanowiła wielopłaszczyznową prezentację osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji.