Nagrody

Nagrody (2)

Spółka laureatem nagrody Górniczy Sukces Roku 2019 w kategorii „Innowacyjność”

Przy okazji Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 10 lutego 2020 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach uhonorowano laureatów jedenastej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku. Wśród nagrodzonych w kategorii „Innowacyjność” znalazła się spółka MWM Elektro, doceniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych. Platforma stanowi ergonomiczne i uniwersalne rozwiązanie wielokrotnego użytku, zdatne do efektywnej pracy w różnorodnych warunkach eksploatacji (projekt uznany przez NCBiR, zrealizowany w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Górniczą izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku". W skład Kapituły wchodzą eksperci z branży górniczej, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

Wyróżnienie podczas Gali wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019

Marszałek Województwa Małopolskiego corocznie ogłasza konkurs dla lokalnych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród, jedenastej edycji konkursu, odbyła się 10 października 2019 roku podczas Małopolskiego Forum Inwestora i Eksportera w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Spółka MWM Elektro została uhonorowana nominacją w kategorii „średni przedsiębiorca”.