Media

Media (2)

Wywiad z Prezesem MWM Elektro Sp. z o.o. w czasopiśmie „BusinessPL”

Zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze wydanie 1/2020 czasopisma „BusinessPL”, w którym ukazał się wywiad z Prezesem naszej Spółki.

Lektura publikacji pozwoli prześledzić najważniejsze momenty z historii rozwoju Spółki, poznać priorytety, a także szczegóły z jej działalności. Wywiad daje możliwość zrozumienia: co wyróżnia Spółkę spośród innych podmiotów na rynku i co stanowi klucz do jej osiągnięć.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu w Inżynierii Górniczej

Zapraszamy serdecznie do lektury naszego najnowszego artykułu, który ukazał się w wydaniu 4/2019 kwartalnika specjalistycznego Inżynieria Górnicza.

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do budowy górniczych maszyn wyciągowych polegające na podziale funkcjonalnym urządzenia na moduły wykonawcze oraz węzły systemu, zastosowaniu systemu rozproszonego w układach sterowania maszyny wyciągowej oraz wykorzystaniu bezpiecznego zdalnego dostępu do urządzeń przemysłowych. Proponowane rozwiązania zilustrowano na przykładzie projektu „Opracowanie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych dla poprawy efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac górniczych” z sukcesem zrealizowanego i wdrożonego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.