Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Za nami kolejny ważny krok - wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Rozumiemy, że poczucie odpowiedzialności i intensyfikacja działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym jest niezmiernie ważnym elementem działalności gospodarczej. Teraz nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy i BHP funkcjonuje w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Wszystkie nasze działania są zorientowane na zadowolenie Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zrealizowanych przez nas obiektów, urządzeń i instalacji, a także proekologiczność naszych rozwiązań. Niezmiennie dążymy do doskonałości.

Read 162 times