Maszyna wyciągowa typu 2Ц-7,0×3,2

Z dumą informujemy, że maszyna wyciągowa produkcji MWM Elektro, o możliwości wydobycia 25 ton urobku z głębokości 760 m została oddana do użytku!

Maszyna wyciągowa typu 2Ц-7,0×3,2, którą bez wątpienia można określić mianem wyzwania projektowego i wykonawczego, jest jedną z dwóch kompletnych maszyn skipowych produkcji MWM Elektro zabudowanych w Pietrikowskim Kompleksie Górniczo-Wzbogacającym na terenie Republiki Białoruś. Dzięki wykwalifikowanym inżynierom naszej spółki, początkiem wiosny, maszyna została przekazana do eksploatacji. Osiąga ona prędkość jazdy 14 m/s i ma możliwość ciągnienia 25 ton urobku w jednym cyklu z głębokości 760 m. Zastosowanie synchronicznego napędu prądu przemiennego o mocy 4500kW pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wykluczenie niepożądanego oddziaływania na sieć elektroenergetyczną. Maszyna wyciągowa 2Ц-7,0×3,2 o łącznej masie blisko 500 ton i średnicy bębna 7000 mm jest największą do tej pory wyprodukowaną przez MWM Elektro maszyną wyciągową.

Read 487 times