Print this page

Pierwsza w Polsce maszyna wyciągowa napędzana bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego – zabudowana i oddana do stałej eksploatacji w KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”

31 grudnia 2020 roku w zakładzie górniczym KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” zakończył się ruch próbny pierwszej w Polsce maszyny wyciągowej napędzanej bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego wraz z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej.

Maszyna jest elementem górniczego wyciągu szybowego przedziału klatkowego w szybie R-I. Wyciąg ten jest wyciągiem dwunaczyniowym - klatka i przeciwciężąr - z liną wyrównawczą, zabudowanym w basztowej wieży szybowej. Nowa maszyna o oznaczeniu 4L-4000/AC-12m/s zastąpiła wysłużoną 46-letnią maszynę wyciągową produkcji ASEA. Proces wymiany urządzeń zajął dwa tygodnie. W tym okresie zostały zdemontowane elementy starej maszyny wyciągowej, nastąpił montaż nowej maszyny wyciągowej wraz z przygotowaniem posadowienia oraz przeprowadzono uruchomienie maszyny wraz z urządzeniem sygnalizacji szybowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż opisywana maszyn wyciągowa jest także pierwszą maszyną wyciągową na terenie KGHM „Polska Miedź” S.A. zbudowaną w oparciu o komponenty produkcji SIEMENS. Polska myśl inżynierska firmy MWM Elektro została ujęta w oprogramowaniu systemów sterowania, wizualizacji i zabezpieczeń oraz w projektach: konstrukcji mechanicznej, obwodów elektrycznych zasilania i sterowania, obwodów hydraulicznych zasilania i sterowania hamulców maszyny. Realizacja projektów miała miejsce z wykorzystaniem: silnika synchronicznego o mocy 2.8 MW, przemienników AC w układzie Active Front End, sterowników logicznych oraz osprzętu elektrycznego firmy SIEMENS. Uruchomienie wymagało interdyscyplinarnego zaangażowania zespołu firmy MWM Elektro przy wsparciu w tematach napędowych inżynierów firmy SIEMENS. Wynikiem wytężonej pracy jest niezawodna, precyzyjnie sterowana maszyna cechująca się bardzo wysoką sprawnością energetyczną. Maszyna wyciągowa z szerokim wachlarzem opcji sterowania (ręcznego, automatycznego, ze zdalnym uruchomieniem wraz z regulacją prędkości) czyni obsługę wyciągu łatwiejszą, sprawniejszą i bardziej bezpieczną. Liczymy, że nowo zabudowana maszyna będzie pracowała przynajmniej tak długo jak jej poprzedniczka.

Read 784 times