Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego przedziału wschodniego szybu L-I w KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Lubin” ukończona

Końcem pierwszego kwartału 2020 roku Spółka sfinalizowała zadanie pt. „Modernizacja maszyny wyciągowej L-I W”. Inwestycja obejmowała przede wszystkim wymianę maszyny wyciągowej wraz z układami zasilania i 8 polową rozdzielnicą 6kV, a także układami sterowania, sygnalizacji i łączności szybowej oraz monitoringu.

Ponadto, w zakresie realizacji zadania było wykonanie dokumentacji dopuszczeniowej, szkolenie personelu inwestora oraz pełnienie serwisu gwarancyjnego zmodernizowanych urządzeń.

W ramach przeprowadzonej modernizacji w obwodzie głównym rozdzielni średniego napięcia, z którego zasilany jest układ napędowy maszyny wyciągowej, wprowadzono nie stosowane wcześniej przez spółkę rozwiązanie - aktywny filtr wyższych harmonicznych z funkcją kompensacji mocy biernej (system HTAPF).

Podstawowe korzyści płynące z tego rozwiązania to:

  • utrzymanie wymaganego współczynnika mocy,
  • ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej.

System HTAPF przyłączono do dostarczonej w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, nowej 8-polowej rozdzielnicy 6kV R-6.1 (przynależnej modernizowanej maszynie wyciągowej), zlokalizowanej w budynku maszyny wyciągowej, przedziału wschodniego szybu L-I. Dzięki realizowanemu (w sieci 6kV) pomiarowi w czasie rzeczywistym wartości mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, częstotliwości, poziomu asymetrii obciążenia oraz poziomu wyższych harmonicznych, system HTAPF zapewnia szybką, dynamiczną kompensację mocy biernej oraz aktywną filtrację wyższych harmonicznych. W efekcie zastosowania systemu HTAPF, uzyskuje się poprawę stabilności systemu, ograniczenie zjawiska migotania światła, kompensację obciążeń asymetrycznych oraz poprawę współczynnika mocy.

Read 766 times