Spółka laureatem nagrody Górniczy Sukces Roku 2019 w kategorii „Innowacyjność” fot. Maciej Dorosiński

Spółka laureatem nagrody Górniczy Sukces Roku 2019 w kategorii „Innowacyjność”

Przy okazji Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 10 lutego 2020 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach uhonorowano laureatów jedenastej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku. Wśród nagrodzonych w kategorii „Innowacyjność” znalazła się spółka MWM Elektro, doceniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych. Platforma stanowi ergonomiczne i uniwersalne rozwiązanie wielokrotnego użytku, zdatne do efektywnej pracy w różnorodnych warunkach eksploatacji (projekt uznany przez NCBiR, zrealizowany w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Górniczą izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku". W skład Kapituły wchodzą eksperci z branży górniczej, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

Read 1205 times