Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu II przedziału zachodniego w KWK „Murcki-Staszic” ukończona

Koniec roku 2019 Spółka zamknęła przekazaniem do użytku PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” zmodernizowanych układów zasilania i sterowania maszyny wyciągowej pracującej w górniczym wyciągu szybowym przedziału zachodniego szybu II.

Inwestycja obejmowała swoim zakresem zaprojektowanie, dostawę, montaż wraz z uruchomieniem zmodernizowanych układów zasilania i sterowania maszyny wyciągowej (w tym zespołu elektropneumatycznego sterowania hamulcem i zasilania hamulca sprężonym powietrzem), sygnalizacji szybowej (w zmodernizowanej wersji już iskrobezpiecznej) i rozdzielni 6 kV.

Ponadto w zakresie realizacji przedmiotowego zadania było także wykonanie dokumentacji dopuszczeniowej, szkolenie personelu inwestora oraz pełnienie serwisu gwarancyjnego zmodernizowanych urządzeń. Nasza spółka dokonała modernizacji wdrażając rozwiązania gwarantujące pewność i niezawodność działania wyciągu szybowego w przypadku awarii jednego z układów zasilania napędu maszyny wyciągowej.

  • Dzięki zastosowaniu dwóch przekształtników tyrystorowych połączonych szeregowo w układzie zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej, w przypadku wystąpienia awarii jednego z nich, drugi umożliwia pracę maszyny bez ograniczenia jej udźwigu, obniżając jedynie prędkość jazdy naczynia szybowego.
  • Dzięki rozwiązaniu przewidującemu zastosowanie dwóch przekształtników wzbudzenia w obwodzie wzbudzenia silnika, w przypadku wystąpienia awarii jednego z nich, drugi zapewnia utrzymanie pełnej funkcjonalności obwodu.
  • Poprzez zabudowanie przełącznic w obwodzie głównym, umożliwiono zasilanie silnika napędowego z dwóch równolegle połączonych prądnic sterujących pracujących w układzie Leonarda, znajdujących się w budynku maszyny wyciągowej sąsiedniego szybu. Całość układu zasilania silnika maszyny dopełnia zabezpieczenie nadmiarowe w postaci wyłącznika szybkiego, działającego niezależnie czy do zasilania wykorzystuje się układ przekształtników tyrystorowych czy prądnice sterujące z sąsiedniego budynku.
Read 1383 times