Wywiad z Prezesem MWM Elektro Sp. z o.o. w czasopiśmie „BusinessPL”

Zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze wydanie 1/2020 czasopisma „BusinessPL”, w którym ukazał się wywiad z Prezesem naszej Spółki.

Lektura publikacji pozwoli prześledzić najważniejsze momenty z historii rozwoju Spółki, poznać priorytety, a także szczegóły z jej działalności. Wywiad daje możliwość zrozumienia: co wyróżnia Spółkę spośród innych podmiotów na rynku i co stanowi klucz do jej osiągnięć.

Spółka laureatem nagrody Górniczy Sukces Roku 2019 w kategorii „Innowacyjność”

Przy okazji Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 10 lutego 2020 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach uhonorowano laureatów jedenastej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku. Wśród nagrodzonych w kategorii „Innowacyjność” znalazła się spółka MWM Elektro, doceniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych. Platforma stanowi ergonomiczne i uniwersalne rozwiązanie wielokrotnego użytku, zdatne do efektywnej pracy w różnorodnych warunkach eksploatacji (projekt uznany przez NCBiR, zrealizowany w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Górniczą izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku". W skład Kapituły wchodzą eksperci z branży górniczej, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.

Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu II przedziału zachodniego w KWK „Murcki-Staszic” ukończona

Koniec roku 2019 Spółka zamknęła przekazaniem do użytku PGG S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” zmodernizowanych układów zasilania i sterowania maszyny wyciągowej pracującej w górniczym wyciągu szybowym przedziału zachodniego szybu II.

MWM Elektro Sp. z o.o. na konferencji CBiDGP

W dniach 7-9 listopada br. W Wiśle odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE” zorganizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy spółki MWM Elektro, którzy wygłosili referaty prezentujące nowoczesne rozwiązania w zakresie urządzeń transportu szybowego. Przedstawiono wybrane zagadnienia modernizacji górniczych wyciągów szybowych w części elektrycznej i mechanicznej. Poruszono też kwestię zastosowania systemu rozproszonego w sterowaniu maszyną wyciągową.

Konferencja stanowiła wielopłaszczyznową prezentację osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu w Inżynierii Górniczej

Zapraszamy serdecznie do lektury naszego najnowszego artykułu, który ukazał się w wydaniu 4/2019 kwartalnika specjalistycznego Inżynieria Górnicza.

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do budowy górniczych maszyn wyciągowych polegające na podziale funkcjonalnym urządzenia na moduły wykonawcze oraz węzły systemu, zastosowaniu systemu rozproszonego w układach sterowania maszyny wyciągowej oraz wykorzystaniu bezpiecznego zdalnego dostępu do urządzeń przemysłowych. Proponowane rozwiązania zilustrowano na przykładzie projektu „Opracowanie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych dla poprawy efektywności ekonomicznej specjalistycznych prac górniczych” z sukcesem zrealizowanego i wdrożonego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyróżnienie podczas Gali wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019

Marszałek Województwa Małopolskiego corocznie ogłasza konkurs dla lokalnych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości w województwie. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród, jedenastej edycji konkursu, odbyła się 10 października 2019 roku podczas Małopolskiego Forum Inwestora i Eksportera w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Spółka MWM Elektro została uhonorowana nominacją w kategorii „średni przedsiębiorca”.