MODUŁ AKUSTYCZNY SAX8

Nowość w ofercie MWM Elektro Sp. z o.o. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniami w przemyśle. Tym razem nasi inżynierowie z działu badawczo-rozwojowego opracowali Moduł Akustyczny SAX8. Moduł przeznaczony jest do odtwarzania sygnałów dźwiękowych w systemach automatyki przemysłowej. Polecamy Państwa uwadze całą nasza ofertę.

Nowa maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s już pracuje!

Uruchomienie zmodernizowanego górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego zostało zakończone sukcesem.

Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Za nami kolejny ważny krok - wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Rozumiemy, że poczucie odpowiedzialności i intensyfikacja działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym jest niezmiernie ważnym elementem działalności gospodarczej. Teraz nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy i BHP funkcjonuje w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Wszystkie nasze działania są zorientowane na zadowolenie Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zrealizowanych przez nas obiektów, urządzeń i instalacji, a także proekologiczność naszych rozwiązań. Niezmiennie dążymy do doskonałości.

Maszyna wyciągowa typu 2Ц-7,0×3,2

Z dumą informujemy, że maszyna wyciągowa produkcji MWM Elektro, o możliwości wydobycia 25 ton urobku z głębokości 760 m została oddana do użytku!

Pierwsza w Polsce maszyna wyciągowa napędzana bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego – zabudowana i oddana do stałej eksploatacji w KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”

31 grudnia 2020 roku w zakładzie górniczym KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” zakończył się ruch próbny pierwszej w Polsce maszyny wyciągowej napędzanej bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego wraz z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej.

MWM Elektro na konferencji KOMTECH-IMTech 2020

W listopadzie br. odbyła się 21 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej Komag. Tym razem, z uwagi na sytuację pandemiczną, konferencję przeprowadzono w formule online. Tradycyjnie poruszono kwestie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa. Dział Badawczo-Rozwojowy spółki MWM Elektro przedstawił opracowane i wdrażane już innowacyjne rozwiązania, a także zaprezentował trzy projekty o charakterze badawczo-koncepcyjnym, które w krótkim czasie doczekały się implementacji lub dużego zainteresowania ze strony rynku. Przedstawiono system, który umożliwia mechaniczne zablokowanie naczynia wyciągu szybowego na wybranym poziomie. Usprawnia to proces załadunku/rozładunku, podczas którego naczynie pozostaje nieruchome mimo sprężystości liny. Omówiono także projekt rozwiązania, które daje możliwość określenia wartości nadwagi górniczego wyciągu szybowego w chwili zatrzymania. Taki prototypowy układ zaimplementowano w nowej maszynie wyciągowej, a realizowane pomiary nadwagi pozwoliły na precyzyjniejsze sterowanie. Zachęcamy do obejrzenia całej prezentacji.

Rygiel wrót szybowych RA1 – nowe rozwiązanie w ofercie MWM Elektro

Odpowiadając na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa funkcjonowania górniczych wyciągów szybowych spółka MWM Elektro opracowała i wdrożyła urządzenie przeznaczone do mechanicznego blokowania wrót szybowych – Rygiel wrót szybowych RA1.

Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego przedziału wschodniego szybu L-I w KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Lubin” ukończona

Końcem pierwszego kwartału 2020 roku Spółka sfinalizowała zadanie pt. „Modernizacja maszyny wyciągowej L-I W”. Inwestycja obejmowała przede wszystkim wymianę maszyny wyciągowej wraz z układami zasilania i 8 polową rozdzielnicą 6kV, a także układami sterowania, sygnalizacji i łączności szybowej oraz monitoringu.

Wywiad z Prezesem MWM Elektro Sp. z o.o. w czasopiśmie „BusinessPL”

Zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze wydanie 1/2020 czasopisma „BusinessPL”, w którym ukazał się wywiad z Prezesem naszej Spółki.

Lektura publikacji pozwoli prześledzić najważniejsze momenty z historii rozwoju Spółki, poznać priorytety, a także szczegóły z jej działalności. Wywiad daje możliwość zrozumienia: co wyróżnia Spółkę spośród innych podmiotów na rynku i co stanowi klucz do jej osiągnięć.

Spółka laureatem nagrody Górniczy Sukces Roku 2019 w kategorii „Innowacyjność”

Przy okazji Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 10 lutego 2020 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach uhonorowano laureatów jedenastej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku. Wśród nagrodzonych w kategorii „Innowacyjność” znalazła się spółka MWM Elektro, doceniona za opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, mobilnej platformy kontenerowej do napędu wyciągów szybowych. Platforma stanowi ergonomiczne i uniwersalne rozwiązanie wielokrotnego użytku, zdatne do efektywnej pracy w różnorodnych warunkach eksploatacji (projekt uznany przez NCBiR, zrealizowany w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Górniczą izbę Przemysłowo-Handlową. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowania dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność", ,,Ekologia" i ,,Osobowość Roku". W skład Kapituły wchodzą eksperci z branży górniczej, w tym w szczególności naukowcy i praktycy z długoletnim doświadczeniem.