Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze

5 października 2021 r. w Warszawie odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, NK „Kazakh Invest” S.A., Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce.

XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej za nami

Konferencja, która od wielu lat stanowi przestrzeń debaty nad teraźniejszością i przyszłością przemysłu wydobywczego, tym razem przyciągnęła rekordową liczbę ponad pół tysiąca uczestników.

Inżynierowie MWM Elektro również zabrali głos – prezentując innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie wyposażania górniczych wyciągów szybowych.

MODUŁ AKUSTYCZNY SAX8

Nowość w ofercie MWM Elektro Sp. z o.o. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniami w przemyśle. Tym razem nasi inżynierowie z działu badawczo-rozwojowego opracowali Moduł Akustyczny SAX8. Moduł przeznaczony jest do odtwarzania sygnałów dźwiękowych w systemach automatyki przemysłowej. Polecamy Państwa uwadze całą nasza ofertę.

Nowa maszyna wyciągowa B-1200/AC-2m/s już pracuje!

Uruchomienie zmodernizowanego górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego zostało zakończone sukcesem.

Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Za nami kolejny ważny krok - wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Rozumiemy, że poczucie odpowiedzialności i intensyfikacja działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ekologicznym jest niezmiernie ważnym elementem działalności gospodarczej. Teraz nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy i BHP funkcjonuje w oparciu o normy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Wszystkie nasze działania są zorientowane na zadowolenie Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zrealizowanych przez nas obiektów, urządzeń i instalacji, a także proekologiczność naszych rozwiązań. Niezmiennie dążymy do doskonałości.

Maszyna wyciągowa typu 2Ц-7,0×3,2

Z dumą informujemy, że maszyna wyciągowa produkcji MWM Elektro, o możliwości wydobycia 25 ton urobku z głębokości 760 m została oddana do użytku!

Pierwsza w Polsce maszyna wyciągowa napędzana bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego – zabudowana i oddana do stałej eksploatacji w KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”

31 grudnia 2020 roku w zakładzie górniczym KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” zakończył się ruch próbny pierwszej w Polsce maszyny wyciągowej napędzanej bezprzekładniowo wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym zasilanym z przemiennika prądu zmiennego wraz z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej.

MWM Elektro na konferencji KOMTECH-IMTech 2020

W listopadzie br. odbyła się 21 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej Komag. Tym razem, z uwagi na sytuację pandemiczną, konferencję przeprowadzono w formule online. Tradycyjnie poruszono kwestie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa. Dział Badawczo-Rozwojowy spółki MWM Elektro przedstawił opracowane i wdrażane już innowacyjne rozwiązania, a także zaprezentował trzy projekty o charakterze badawczo-koncepcyjnym, które w krótkim czasie doczekały się implementacji lub dużego zainteresowania ze strony rynku. Przedstawiono system, który umożliwia mechaniczne zablokowanie naczynia wyciągu szybowego na wybranym poziomie. Usprawnia to proces załadunku/rozładunku, podczas którego naczynie pozostaje nieruchome mimo sprężystości liny. Omówiono także projekt rozwiązania, które daje możliwość określenia wartości nadwagi górniczego wyciągu szybowego w chwili zatrzymania. Taki prototypowy układ zaimplementowano w nowej maszynie wyciągowej, a realizowane pomiary nadwagi pozwoliły na precyzyjniejsze sterowanie. Zachęcamy do obejrzenia całej prezentacji.

Rygiel wrót szybowych RA1 – nowe rozwiązanie w ofercie MWM Elektro

Odpowiadając na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa funkcjonowania górniczych wyciągów szybowych spółka MWM Elektro opracowała i wdrożyła urządzenie przeznaczone do mechanicznego blokowania wrót szybowych – Rygiel wrót szybowych RA1.

Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego przedziału wschodniego szybu L-I w KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Lubin” ukończona

Końcem pierwszego kwartału 2020 roku Spółka sfinalizowała zadanie pt. „Modernizacja maszyny wyciągowej L-I W”. Inwestycja obejmowała przede wszystkim wymianę maszyny wyciągowej wraz z układami zasilania i 8 polową rozdzielnicą 6kV, a także układami sterowania, sygnalizacji i łączności szybowej oraz monitoringu.