projektowanie

Nasi projektanci to doskonale funkcjonujący zespół profesjonalistów. Wszelkie prace projektowe prowadzone są pod kątem zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa oraz wydajności naszych maszyn i urządzeń.
Wiedzę w zakresie infrasktruktury górniczej na bieżąco uzupełniamy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i najnowszych osiągnięć nauki. Doświadczenie wyniesione z wielu realizacji pozwalają nam projektować optymalne - sprawdzone, a zarazem innowacyjne rozwiązania.

produkcja

Produkcją wszystkich urządzeń, zespołów i podzespołów zajmują się doświadczeni pracownicy MWM.
Niektóre podzespoły lub całe elementy, ze względu na gabaryty i najwyższe wymagania jakościowe, wytwarzane są przez wyspecjalizowane podmioty. Obróbką zajmują się wydziały dysponujące nowoczesnym parkiem maszynowym, zaawansowaną technologią i wykwalifikaowaną załogą.
Cały proces produkcyjny objęty jest nadzorem działu kontroli i jakości oraz nadzorem autorskim.

montaż

Montaż wszystkich urządzeń, zespołów i podzespołów odbywa się się w sposób maksymalnie skracający wyłączenia z ruchu do niezbędnego minimu. Odpowiednio przygotowane procedury, uzgodniony z klientem zakres i sposób przeprowadzenia prac gwarantują sprawny, maksymalnie krótki i bezpieczny przebieg prac na obiekcie.

uruchomienie

Produkcją wszystkich urządzeń, zespołów i podzespołów zajmują się doświadczeni pracownicy MWM.
Niektóre podzespoły lub całe elementy, ze względu na gabaryty i najwyższe wymagania jakościowe, wytwarzane są przez wyspecjalizowane podmioty. Obróbką zajmują się wydziały dysponujące nowoczesnym parkiem maszynowym, zaawansowaną technologią i wykwalifikaowaną załogą.
Cały proces produkcyjny objęty jest nadzorem działu kontroli i jakości oraz nadzorem autorskim.

serwis

Czynnik ekonomiczny pracy urządzeń wyciągowych, zaraz po bezpieczeństwie leży u podstaw funkcjonowania każdej kopalni. Każda godzina przestoju urządzeń wyciągowych to niepowetowana strata, to dezorganizacja pracy kopalni.
Lata doświadczeń, dziesiątki realizacji pozwoliły nam wypracować niezwykle skuteczną metodologię przygotowania i przeprowadzenia realizacji oraz zapewnienia nieprzerwanej pracy zainstalowanych przez nas urządzeń. Serwis, jaki zapewniamy przez wiele lat eksploatacji naszych urządzeń to komfort i bezpieczeństwo naszych klientów.

Umowy serwisowe

Umowy serwisowe stanowią podstawę funkcjonowania urządzeń instalowanych przez MWM. Konstrukcja umów zapewnia klientowi niezbędny komfort i bezpieczeństwo, gwarantuje poprawne działanie wszystkich maszyn i podzespołów w sposób zapewniający ciągłość produkcji. Wszelkie przestoje wynikające z nieprzewidywalnych wydarzeń i awarii są ujęte w odpowiednich klauzulach gwarantujących uzgodniony, maksymalny czas wyłączenia. Każdą umowę traktujemy indywidualnie. Pozwala to na dobór najbardziej optymalnych opcji, uwzględniając specyfikę otoczenia i charakteru pracy naszych urządzeń oraz specjalnych wymagań naszych klientów.

Wszystko co jest związane z serwisem uwzględnianie jest już na etapie projektowania

Standaryzacja zabezpieczenia ciągłości prac naszych urządzeń jest traktowana równoważnie z innymi aspektami już na etapie projektowania. Naszym priorytetem są rozwiązania techniczne gwarantujące niezawodną pracę oraz umożliwiające szybką reakcję w ramach opieki serwisowej. Badania wytrzymałościowe, wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych oraz opracowywanie własnych, autorskich umożliwiają optymalizację oraz wydłużenie cyklu produkcyjnego i co za tym idzie, ograniczenie interwencji serwisowych Zastosowanie najwyższej jakości urządzeń oraz materiałów pozwala na ograniczenie do minimum potrzeby serwisowania oraz awaryjnych wyłączeń urządzeń.

Bezpieczeństwo magazynowe

Istotnym elementem naszego systemu serwisowego jest zapewnienie Klientom szybkiego dostępu do części zamiennych oraz podzespołów naszych urządzeń. Z tego względu realizujemy politykę sprawnej logistyki dostarczania niezbędnych elementów oraz rozmieszczania magazynów możliwie najbliżej naszych realizacji. Bezpieczeństwo magazynowe zapobiega niezaplanowanym przestojom pracy naszych urządzeń lub minimalizuje jego czas do minimum poprzez natychmiastowy dostęp do zużytych lub uszkodzonych elementów.

Zarządzanie cyklem życia urządzeń

Sprawne działanie sprzętu gwarantuje tzw. serwis prewencyjny. Diagnostyka i ocena zużycia podzespołów pozwala z jednej strony planować prace konserwatorskie i związane z tym koszty, zabezpiecza sprzęt przed nieoczekiwanymi przerwami w pracy oraz zwiększa żywotność jego elementów. Dzięki komunikacji i ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi działami w naszej firmie oraz z naszymi Klientami szczególnie ważne jest przenoszenie doświadczeń związanych z bieżącymi realizacjami na serwis prewencyjny obejmujący wszystkie inne urządzenia. Zakończenie każdego etapu serwisu prewencyjnego polega na prezprowadzeniu skrupulatnej kontroli jakości.

Monitorowanie pracy urządzeń

Bieżąca kontrola pracy naszych urządzeń daje możliwość natychmiastowej reakcji na nieprzewidywane zachowanie oraz zapobiega wystąpienia awarii lub minimalizuje jej skutki. Dodatkowo ciągły nadzór pracy naszych instalacji daje nam pełny obraz działania podzespołów, który pozwala na uzyskanie informacji pomocnych w ich modernizacji, mającej na celu zwiększenia wydajności i trwałości.

Szybkość reakcji - podstawa umowy serwisowej

Nasz zespół, instalując urządzenie i uruchamiając określony proces, zabezpiecza przede wszystkim warunki do przywrócenia, w przypadku wystąpienia awarii lub innych nieprzewidzianych czynników pełnej sprawności produkcyjnej. Każda godzina wyłączenia lub ograniczenia funkcji któregokolwiek elementu produkcji przynosi określone straty. Błyskawiczna reakcja jest możliwa dzięki doskonale wyszkolonemu personelowi, indywidualnie zaprojektowanemu zapleczu części zamiennych, specjalistycznym urządzeniom pomiarowo–diagnostyczny oraz doskonałej znajomości instalowanych urządzeń. Całodobowa dostępność najlepszych specjalistów w naszej firmie pozwala na grupowe rozwiązywanie problemów, wspólne analizowanie charakteru awarii i trafne diagnozowanie jej przyczyn.

Logistyka

Oprócz utrzymania ośrodków serwisowych gwarantujących utrzymannie czasu reakcji określonego w umowach serwisowych duży nacisk kładziemy na mobilność i logistykę. Nasi serwisanci błyskawicznie reagują na wszelkie zgłoszenia, zjawiając się na miejsce interwencji nie przekraczając zadeklarowanego w umowie czasu, bez względu na porę dnia, dzień tygodnia itp. Naszą opiekę serwisową opieramy również na doskonale wypracowanej logistyce. Oprócz zabezpieczenia w postaci zlokalizowanych na miejscu magazynów części zamiennych, niezbędne podzespoły dostarczamy wszystkimi dostępnymi środkami transportu.

Wsparcie zdalne

Wiele przerw w funkcjonowaniu serwisowanych przez nas urządzeń nie ma podłoża awarii technicznej, a wynika z błędów obsługi lub zmian w oprogramowaniu dokonanych przez użytkownika. Usunięcie ich nie wymaga bezpośredniej interwencji serwisanta, wystarczy konsutlacja telefoniczna lub mailowa. Mając na względzie bezpieczeństwo i serwis MWM stosuje zabezpieczenia w postaci kodów dostępu, haseł itp. Niejednokrotnie rozmowa telefoniczna pomiędzy opertorem, a naszym serwisantem pozwala przywrócić prawidłowe działanie urządzeń.

Szkolenia - dzielić się wiedzą i doświadczeniem

Nasza wiedza i doświadczenie dotyczą produkowanych przez nas maszyn i urządzeń, historii ich ekspolatacji oraz charakteru i przyczyn awarii i przestojów. Niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania naszych maszyn jest znajomość ich budowy oraz sposobu pracy, nie tylko przez naszych wykonawców, ale również przez Użytkownika. Dlatego duży nacisk kładziemy na rzetelne przekazanie tej wiedzy naszym Klientom poprzez szkolenia oraz przygotowane specjalnie dla każdego projektu skryptów i instrukcji. Dzięki realizacjom nietypowym, takim, w których nasze urządzenia muszą współpracować z urządzeniami innych producentów, poznajemy inne technologie, czasami egzotyczne. Daje nam to możliwość nieustannego rozwoju i doskonalenia naszych produktów.

Fachowość naszych pracowników

Branża w której swoje usługi świadczy MWM jest poddana restrykcyjnym obostrzeniom i działa w wrażliwym otoczeniu, gdzie bezpieczeństwo oraz wydajność powinny stać na najwyższym poziomie. Mając to na względzie bezwarunkowym wymogiem stawianym naszemu zespołowi jest posiadanie bogatego doświadczenia oraz sprawne posługiwanie się umiejętnościami z zakresu elektryki, elektromechaniki, pneumatyki itp. Posiadany zasób wiedzy przez pracowników MWM pozwala na podejmowanie się trudnych a nawet bardzo nietypowych realizacji.