i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider
Firma MWM Elektro Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, prefabrykacją, kompletacją, zabudową, uruchomieniem i optymalizacją oraz serwisowaniem górniczych wyciągów szybowych z wszystkimi jego elementami. Podstawowym produktem Firmy są jednak kompletne maszyny wyciągowe i urządzenia sygnalizacji szybowej.

Oferujemy:
 • kompleksowe projekty wielobranżowe stacji wentylatorowych w tym systemów w pełni zautomatyzowanych nie wymagających stałej obsługi,
 • dostosowanie projektów do lokalnych warunków oraz obowiązujących przepisów,
 • dobór sprawdzonych urządzeń renomowanych producentów krajowych i zagranicznych,
 • wykonanie systemów automatyki z możliwością zdalnego uruchamiania urządzeń,
 • możliwość zdalnej diagnostyki urządzeń oraz kontroli zabezpieczeń,
 • wykonanie systemu wizualizacji dostosowanego do potrzeb klienta,
 • możliwość integracji z istniejącymi systemami wizualizacji i nadzoru,
 • wykonanie montażu i uruchomienia przez doświadczoną kadrę,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • możliwość skonfigurowania magazynu elementów zapasowych.

Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi kooperantami jesteśmy w stanie zrealizować na potrzeby Zamawiającego kompletne dostawy inwestycyjne i realizację w systemie „pod klucz”, rozpoczynając od uzgodnień wstępnych a kończąc na przekazaniu do eksploatacji kompletnego obiektu.

Oferujemy wszystkie urządzenia, podzespoły i elementy zapewniające bezpieczną i prawidłowa pracę maszyny wyciągowej i całego górniczego wyciągu szybowego:

 1. zespoły zasilająco-sterujące układów hamulcowych, w wykonaniu i konfiguracji dostosowanej do parametrów maszyny wyciągowej i górniczego wyciągu szybowego,:
  1. dla siłowników roboczych odwodzonych hydraulicznie, zespoły serii H-C MWM …,
  2. dla układów hamulcowych pneumatycznych, zespoły ZSP…,
 2. agregaty zasilające układy smarowania dostosowane do parametrów górniczego wyciągu szybowego i zastosowanego ułożyskowania i układu przeniesienia napędu,
 3. urządzenia i systemy wizualizacji (SCADA),
 4. urządzenia rejestracji danych dotyczących pracy maszyny wyciągowej i całego wyciągu szybowego (aparaty rejestrujące).

Dobieramy i kompletujemy:

 1. koła kierujące i koła odciskowe, z wykładziną i bez wykładziny, jedno- i wielolinowe, dostosowane do miejsca zabudowy i parametrów ruchu,
 2. stacje przygotowania i rozprowadzenia powietrza chłodzącego silniki napędowe i układy przekształtnikowe/falownikowe,
 3. rozdzielnie średniego i niskiego napięcia dla zasilania wszystkich zespołów maszyny wyciągowej oraz urządzeń i układów współpracujących.
 4. układy zasilania i sterowania urządzeniami przyszybowymi.

W kooperacji z innymi podmiotami na rynku realizujemy dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie górniczego wyciągu szybowego np. naczyń, zawiesi lin nośnych i wyrównawczych, itp.

Działamy w Polsce od 1999r. Od tego czasu firma zbudowała lub zmodernizowała ponad 115 maszyn wyciągowych, urządzeń sygnalizacji szybowej, pompowni głównego odwodnienia, stacji wentylatorów i innych urządzeń lub zespołów urządzeń.

Wszystkie nasze urządzenia i instalacje serwisujemy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, tzn w czasie całego okresu eksploatacji.