i wyspecjalizowaną kadrę

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

rozwiązania techniczne

Stosujemy innowacyjne, autorskie

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie

gwarancyjny i pogwarancyjny

Zapewniamy pełny serwis

do indywidualnych wymogów Klienta

Dopasowujemy rozwiązania

z europejskich liderów

Jesteśmy jednym

Slider
Firma MWM Elektro Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, prefabrykacją, kompletacją, zabudową, uruchomieniem i optymalizacją oraz serwisowaniem górniczych wyciągów szybowych z wszystkimi jego elementami. Podstawowym produktem Firmy są jednak kompletne maszyny wyciągowe i urządzenia sygnalizacji szybowej.

Oferujemy:
 • kompleksowe projekty wielobranżowe stacji wentylatorowych w tym systemów w pełni zautomatyzowanych nie wymagających stałej obsługi,
 • dostosowanie projektów do lokalnych warunków oraz obowiązujących przepisów,
 • dobór sprawdzonych urządzeń renomowanych producentów krajowych i zagranicznych,
 • wykonanie systemów automatyki z możliwością zdalnego uruchamiania urządzeń,
 • możliwość zdalnej diagnostyki urządzeń oraz kontroli zabezpieczeń,
 • wykonanie systemu wizualizacji dostosowanego do potrzeb klienta,
 • możliwość integracji z istniejącymi systemami wizualizacji i nadzoru,
 • wykonanie montażu i uruchomienia przez doświadczoną kadrę,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • możliwość skonfigurowania magazynu elementów zapasowych.

Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi kooperantami jesteśmy w stanie zrealizować na potrzeby Zamawiającego kompletne dostawy inwestycyjne i realizację w systemie „pod klucz”, rozpoczynając od uzgodnień wstępnych a kończąc na przekazaniu do eksploatacji kompletnego obiektu.

Wydobycie surowców mineralnych sposobem podziemnym oraz sposobem odkrywkowym jest związane z odprowadzaniem wody do cieków powierzchniowych (kanałów, rzek, czy zbiorników). Do tego celu buduje się zespoły pomp – pompownie i sieci rurociągów. W kopalniach głębinowych wodę na powierzchnie transportuje się rurociągami zabudowanymi w szybie i z tego powodu pompownie zlokalizowane są najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie szybów.

Firma MWM Elektro zapewniając kompleksowe realizacje inwestycji związanych z szeroko pojętym transportem szybowym w swojej ofercie ma również dostawy i budowę pompowni. Pompownie można podzielić na:

 • pompownie głównego odwodnienia, zabudowane na najniższym dostępnym poziomie,
 • przepompownie zapewniające możliwość etapowego wypompowania wody z głębokości, gdzie ze względów technicznych lub ekonomicznych nie jest celowe wypompowanie bezpośrednio na powierzchnię,
 • pompownie lokalne i przepompownie, mające na celu pompowanie wody z danego rejonu lub obszaru do centralnych zbiorników,
 • pompownie i przepompownie powierzchniowe, które mają na celu przesył wody z wyrobisk podziemny lub odkrywkowych do cieków powierzchniowych,
 • pompownie specjalne (np. pompownie wody obiegowej w zakładach wzbogacania, wody służącej do chłodzenia procesów technologicznych) lub dla innych realizacji funkcji oczekiwanych przez Inwestora.